Organiseringen av barnehagesektoren fungerer ikke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Organiseringen av barnehagesektoren fungerer ikke

- Om lag halvparten av alle barnehageplasser er drevet av private leverandører. Det er en utvikling innen barnehagesektoren LO er kritiske til, sier Roger H. Heimli, LOs andre nestleder.

Privatisering

Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) er i disse dager ute på høring.

Stadig større markedsandeler til de kommersielle

De siste årene har markedsandelen til de store kommersielle barnehagekjedene blitt stadig større, og lønnsomheten i dette området er langt høyere enn det som ellers er vanlig i privat sektor.

- Siden inntektene i hovedsak kommer fra offentlig støtte, er det åpenbart at organiseringen av barnehagesektoren ikke fungerer.

- De private barnehagene har lavere bemanning og lavere formell kompetanse blant personellet. De store kjedene har størst overskudd og de har også lavere bemanning enn de andre private, som inkluderer ideelle aktører, sier Heimli. Han påpeker også at de i større grad bruker innleid personell og har flere midlertidige ansatte.

Ikke tilstrekkelig for å korrigere for den uheldige utviklingen

Forslaget fra departementet viser at Regjeringen i noen grad erkjenner at dagens system ikke fungerer, men de endringer som foreslås vil ikke være tilstrekkelig for å korrigere for den uheldige utviklingen innenfor barnehageområdet mener LO.

LO stiller seg bak flere av forslagene i høringsnotatet, men det er behov for en fullstendig gjennomgang av hele barnehageområdet. Det gjelder både for lovverk og for støtteordningene kommer det fram av LOs høringssvar i saken.

- På bakgrunn av dette foreslår LO at det utredes hvordan det kan sikres at offentlige midler kun går til barnehagedrift, og ikke ender opp som overskudd i multinasjonale selskaper og skatteparadis.

- En mulighet LO skisserer kan være å innføre forbud i å ta ut utbytte fra barnehager på samme måte som private skoler, avslutter Heimli.

Les LOs høringsbrev i saken.

Kontakt