Skatt på pensjon er lavere enn på lønn og skjermer lave pensjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skatt på pensjon er lavere enn på lønn og skjermer lave pensjoner

Pensjon er gunstig beskattet på flere måter. Det gir særlige fradrag for pensjonsinntekter, slik at for samme inntekt er skatten på pensjon lavere enn på arbeidsinntekt.

Obligatorisk tjenestepensjon

Samtidi gis det fradrag for pensjonssparing både gjennom de kollektive ordningene, tjenestepensjonsordningene, og individuelle sparing i såkalte IPS-ordninger.

I et nytt samfunnsnotat synliggjør vi hvordan disse reglene påvirker oss som pensjonister og arbeidstakere.

Samfunnsnotatet tar for seg:

  • Skatt på pensjon er lavere enn på lønn og skjermer lave pensjoner
  • Skatten skjermer minstepensjon helt for skatt, og lave pensjoner får lav skatt
  • Tidlig pensjonsuttak og skatt
  • Individuell pensjonssparing skattefavoriseres ytterligere fra 2017
  • Hvordan virker IPS-fordelene?
  • Regjeringens begrunnelse for ny og bedret IPS
  • Tidligere utredning argumenterer i motsatt retning

Les hele samfunnsnotatet