Rettferdig pensjon fra første krone

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO (Trygve Indrelid, NTB produksjon)

Rettferdig pensjon fra første krone

Det er blodig urettferdig: Jo mer du tjener, jo høyere andel av lønna di avsettes til oppsparing av tjenestepensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon

Opptjeningen starter ikke med en gang

Ifølge loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal bedriftene sørge for en tjenestepensjonsordning der man sparer minst to prosent av den ansattes lønn – det vil si: Bare den lønna som overstiger én ganger Folketrygdens grunnbeløp, som i dag er på 96.883 kroner.

Hva betyr dette i praksis? 

Jo, det betyr at om du har en årsinntekt på litt under 200.000 kroner, så får du bare tjenestepensjonsopptjening for annenhver krone. Hvis inntekten din er nærmere 600.000 kroner får du opptjening for fem av seks kroner. Slik forsterker man lønnsforskjellene i arbeidslivet inn i pensjonisttilværelsen.

Rammer lavtlønte hardest

Denne regelen rammer alle arbeidstakere som ikke får opptjening fra første krone, men det rammer hardere jo mindre du tjener. Folk som jobber i lavlønnsyrker i privat sektor – for eksempel innenfor handel, hotell og restaurant eller renhold – straffes urimelig hardt.

Nå er det ikke slik at lovverket forbyr arbeidsgiverne å betale pensjon fra første krone. 400.000 arbeidstakere i privat sektor har allerede denne ordningen, i overveiende grad folk med gode lønninger og en høy opptjeningsprosent.

Hvor stor forskjellsbehandlingen er, kan illustreres av følgende eksempler:

«Arne» jobber med forsikring, med månedslønn på 64.000 kroner og sju prosent pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, hvilket de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden for til hans tjenestepensjon.

I motsatt ende av skalaen finner vi «Anne». Hun jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn under halvparten av lønna i bank og forsikring: Drøyt 30.000 kroner. Med den lønna, uten pensjon fra første krone og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing – som er snittet for denne bransjen – vil den årlige utgiften for arbeidsgiver være litt over 5.000 kroner.

«Arne» tjener altså dobbelt så mye som «Anne», men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening.

Kvinner taper på denne urettferdigheten

Dette har gitt oss en tjenestepensjonsordning i privat sektor der vi i den ene enden har renholdere, butikkmedarbeidere, stuepiker, servitører og andre – stort sett kvinner, mange av dem deltidsarbeidende – som har lav lønn og dårlig tjenestepensjon. I motsatt ende finner du de høytlønte – oftest menn – som får opptil syv prosent avsetning av en allerede høy inntekt, og uten at det trekkes fra noe som helst i opptjeningsgrunnlaget.

Det er blodig urettferdig, og Arbeiderpartiet og SV har derfor fremmet forslag i Stortinget om pensjonsopptjening fra første krone. Det fortjener de ros for.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er først og fremst en lovbestemt ordning, og det er på tide at politikerne bringer ordningen i tråd med pensjonsreformens prinsipper. Ett av de prinsippene er at man skal ha pensjonsopptjening for hele inntekten, ikke bare deler av den.

Stortinget må sikre rettferdig opptjening

Vi forventer nå at et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak forslaget om rettferdig pensjon fra første krone når Finanskomiteen nå starter behandlingen av forslaget. Frps arbeidspolitiske talsmann har sagt at de prinsipielt er for. KrF og Senterpartiet er begge partier som setter rettferdighet høyt. Hvis Erna Solbergs Høyre slutter seg til, kan denne høsten by på et bredt forlik som bringer tjenestepensjonene i privat sektor i samsvar med prinsippene for Pensjonsreformen.

HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, leder i LO

Kronikken sto på trykk i VG 27. september 2018.