Regjeringen forsinker rettferdig pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Helge Heyerdahl

Regjeringen forsinker rettferdig pensjon

1 million nordmenn har ikke pensjon fra første krone. Regjeringen har fått et utvalg til å regne på en løsning som vil gi mange med privat tjenestepensjon dårligere pensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon

Over en million nordmenn får ikke pensjon på de første 100 000 kronene de tjener. For mange betyr det at de ikke tjener opp pensjon på en betydelig del av lønnen.

Etter at regjeringspartiene i fjor hadde stemt ned et forslag fra Ap og SV om pensjon fra første krone, satte regjeringen ned et utvalg, med representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som skulle se på saken. Nå har utvalget levert rapporten, uten å bli enige.

Unødvendig rapport

Vi i LO vil aldri gå med på en løsning som gir dårligere pensjon for mange, og som svekker det som allerede er en minimumsordning, sier Følsvik.

- Denne rapporten har vært helt unødvendig. Utvalget har regnet på ting vi vet fra før: at pensjon fra første krone vil gi bedre pensjon til rundt en million nordmenn, og at det vil koste rundt to milliarder kroner i året. Det er en billig velferdsreform, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik.

- Vi vet at det er flere lavtlønte enn høytlønte som ikke har pensjon fra første krone, og vi vet at det er flere kvinner enn menn som ikke har det. Vi vet at det koster mest i bransjer som ikke har det fra før, som varehandel og hotell og restaurant, legger hun til.

Uaktuell løsning

I mandatet fra regjeringen ble utvalget pålagt å regne på et forslag som ikke gir økte pensjonsutgifter for bedriftene. Et tilnærmet kostnadsnøytralt alternativ vil ifølge arbeidsgruppen være et minstekrav til innskudd på 1,6 prosent av all lønn opp til 12 G. I dag er det 2 prosent av all lønn.

- Gjennomføres dette, vil det gi dårligere pensjon for mange, og svekke det som allerede er en minimumsordning. Det vil vi i LO aldri gå med på, sier Følsvik.

Hun legger til at mange bedrifter bevisst har lagt seg på laveste innskuddsnivå, noe som har gitt lave pensjonskostnader for bedriftene, men også dårlig pensjon for de ansatte.

- Vi vet at det er de som har de dårligste ordningene, i de bedriftene som har brukt minst penger på pensjon for sine ansatte, som får den største økningen, sier Følsvik.

Bli medlem av Norges største arbeidstakerorganisasjon og bidra i vårt arbeid for et anstendig og godt arbeidsliv og pensjon fra første krone!