Symbolpolitikk fra regjeringen om helsefremmende arbeid blant unge.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/NTB scanpix

Symbolpolitikk fra regjeringen om helsefremmende arbeid blant unge.

Høyresidens konkurransepolitikk har fått gjennomslag i norsk skole. Samtidig sliter flere unge med prestasjons- og forventningspress.

Økonomi og samfunn

Meldinger fra personale som jobber med barn og unge, i skolen især, inntrykk fra mediebildet og flere forskningsrapporter , underbygger det bildet som tegner seg av at flere barn og unge sliter med psykiske plager og lidelser i dag. Dette mener vi har en klar relasjon til det økte konkurranse-, prestasjons-, og forventningspresset på barn og unge i samfunnet generelt og også i skolen. Høyresidens skolepolitikk, med sterk vekt på konkurranse, testing og målinger, har fått gjennomslag i norsk skole, og med alvorlige konsekvenser for barn og unge.

Helse- og sosialdepartementet foreslår å inkludere i § 1 i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - om formål - at «Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander.». Det inngår ikke planer om økte overføringer/øremerking av midler til kommunene.

LO støtter forslaget til endring i formålsparagrafen. Men, LO mener dette lett blir uforpliktende, når det ikke legges opp til noen allmenn kapasitetsøkning for pressede helsestasjons- og skolehelsetjenester; dette overlates til kommunene. Ser en så på det større bildet av usolidarisk og usosial velferdspolitikk regjeringen har fått gjennom, som også rammer unge med psykiske helseutfordringer, får dette forslaget karakter av å være ren symbolpolitikk. Regjeringen har bla. kuttet i uføretrygden (barnetillegget i sær), i arbeidsavklaringspenger, også for unge, i overgangsstønaden og i dagpengene, i tillegg til en serie små kutt i ulike velferdsordninger.  

Les hele LOs høringssvar her: Høring - Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten