Staten må raskt ta grep for å berge Hurtigruten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy Hessen Følsvik og Hurtigruten. Foto/Grafikk.
Foto: (Hurtigruten) Björn Wylezich/Adobe Stock. - Vi kan ikke vente til sommeren er startet før løsningen er på plass. Da er det mange som har lagt sine ferieplaner, sier Peggy Hessen Følsvik.

Staten må raskt ta grep for å berge Hurtigruten

LO går sammen med Hurtigrutens ledelse i å kreve øyeblikkelige grep for å berge kystruta og få flere båter i drift til sommersesongen. – Vi må berge arbeidsplassene langs kysten, sier Peggy Hessen Følsvik.

Økonomi og samfunn

Onsdag leverte Hurtigrutens ledelse nye krav til regjeringen for å berge selskapet.

Kravene støttes av LO, hvor Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet er de mest berørte.

- Hurtigruten trenger likviditet og sikkerhet for å bygge opp aktiviteten igjen. Det må skje raskt, sier Peggy Hessen Følsvik 1. nestleder i LO.

Strakstiltakene som etterlyses er:

  1. På kort sikt bør staten midlertidig kjøpe mer kapasitet og kompensere for bortfallet av billettinntekter, slik regjeringen har gjort for tog og fly.
  2. På lengre sikt bør Hurtigruten få tilgang til likviditetslån gjennom Statens obligasjonsfond eller en låneordning gjennom GIEK. 

Flere båter i sommersesong

Siden mars har det vært full stans i nesten all reisevirksomhet. Dette har tvunget Hurtigruten til å legge 14 av 16 skip i opplag og permittere nesten 3.000 ansatte.

Sammen med Hurtigruten etterlyser LO og forbundene økonomiske tiltak for å få flere skip i drift før sommersesongen.

- I år vil vi feriere i Norge. Vi kan ikke vente til sommeren er startet før løsningen er på plass. Da er det mange som har lagt sine ferieplaner, sier Peggy Hessen Følsvik.

En gradvis opptrapping på 4 skip etter 16. juni er løsningen Hurtigruten ser for seg. Det vil få om lag 500 ansatte på jobb igjen.

- Kystruta er en hjørnestein for reiselivet og næringsliv langs hele kysten. Hurtigruten i drift vil hente mange arbeidstakere i reiselivsbedrifter tilbake på jobb, sier Hessen Følsvik.

Livsnerven i Nord-Norge

Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, understreker at det haster.

- Hurtigruten er ikke bare en av landets største arbeidsgivere for sjøfolk, men også livsnerven for folk i Nord-Norge.

Hans Sande, forbundsleder i Norsk Sjøoffisersforbund, tror strakstiltakene vil sørge for at mange kommer i jobb igjen raskt.

- Vi trenger selvsagt en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige tiltak, men dette er det vi er sikre på treffer best på kort sikt, sier Sande. 

Regjeringen vurderer

– Vi har hatt møte med Hurtigruten for å lytte til deres innspill. Vi vil vurdere deres forslag, skriver statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingvild Ofte Arntsen i en e-post til Maritim Logg.

Kontakt