Stabil ledighet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Stabil ledighet

Antallet registrerte helt arbeidsløse økte svakt fra oktober til november, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoarbeidsløsheten (inkl. tiltaksdeltakere) holdt seg uendret

Arbeid til alle

Målt i prosent av arbeidsstyrken har arbeidsløsheten vært relativt stabil gjennom hele året. Også antallet ledige har vært stabilt over tid, og holdt seg tilnærmet uendret siden april i år.

Endringstallene som oppgis i denne teksten er justert for brudd i statistikken.1 Ved utgangen av november 2019 var 59 500 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, en nedgang på 4 200 sammenlignet med ett år tidligere. Arbeidsløsheten er dermed 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 74 300 personer, 5 300 færre enn på samme tid i fjor. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 2,7 prosent.

Les mer her!