Regelverk for garanterte pensjonsprodukter - fripoliser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regelverk for garanterte pensjonsprodukter - fripoliser

Fripolisene utgjør mesteparten av det som utbetales fra tjenestepensjon i privat sektor. Fripolisene utgjør snart over 500 mrd. kroner, og er en viktig del av mange menneskers kjøpekraft og livskvalitet. I lang tid framover blir pensjon fra fripolisene den viktigste tjenestepensjonen for arbeidstakere i privat sektor.

Økonomi og samfunn

I perioden 1993 til 2005 ble fripolisene regulert med om lag 75 % av prisstigningen. Etter 2005 har det blitt enda dårligere, bare 20 % av prisstigningen har blitt kompensert med regulering av fripolisene, viser undersøkelser som er gjort for Pensjonistforbundet.

LO tok dette opp i brev til Finansdepartementet av 27 februar 2017. Dessverre må vi konstatere at de forslagene som foreligger etter tre års utredning, ikke kan forventes å resultere i en vesentlig bedre forvaltning og fordeling av denne store pensjonskapitalen, og at pensjonistene neppe kan forvente å få vesentlig økte bidrag fra avkastningen til å opprettholde kjøpekraften av pensjonen. Arbeidsgruppen ble stående igjen med bare ett forslag som klart er til kundens fordel. Det er å si fra seg rentegarantien og tryggheten mot en mulig kompensasjon fra livsekspene for å overta risikoen. Dagens situasjon med voldsomt kursfall illustrer verdien av dette. Heller ikke Finanstilsynet har forslag av betydning som er klart til kundens fordel.

Dette er et nederlag for livselskapene som forvaltere av pensjon, og for et døende produkt, som LO må konstatere at det ikke er politisk vilje til å gjøre noe med.

Tilleggsavsetninger, som er kundemidler avsatt som buffere, skal gå til pensjonsutbetalinger til kunden, og tildeles kontrakten. Slik regelverket praktiseres, skjer imidlertid dette med store utsettelser, slik at selskapene beholder kundemidler, med ytterligere svekket pensjonsregulering. LO støtter forslaget fra Pensjonistforbundet om at midlene skal utbetales i løpet av levetiden.

Du kan lese hele LOs høringssvar her!

Kontakt