LO vil regulere skatterådgivere strengere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB scanpix

LO vil regulere skatterådgivere strengere

Et offentlig utvalg har vurdert begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taushetsplikt og opplysningsplikter. Forslagene er sendt på høring og LO har svart at skatterådgivere må reguleres strengere.

Økonomi og samfunn

Vi er fanget i en ond sirkel når det gjelder kontrollen med særlig flernasjonale selskapers skattearrangementer. Skatteetatens informasjonstilgang svekkes av for omfattende taushetsplikter og for lite omfattende opplysningsplikter. Dette vanskeliggjør kontrollarbeidet, noe som bidrar til at kontrollprosenten blir lav. Lav kontrollprosent, kombinert med svake straffereaksjoner, bidrar til at selskaper og skatterådgivere risikerer lite ved å utforske randsonen av hva regelverket tillater. Dette gir uønskede insentiver – og forsterkes ytterligere av at gevinsten ved slike skattearrangementer samtidig kan være svært høy. Det er derfor behov for en bedre regulering og enklere informasjonstilgang.

Skatteetaten bruker i dag mye ressurser på å avgjøre riktig skatt for et stort selskap. For å kontrollere opplysninger gitt av skattyter har vi regler om plikt for tredjeparter til å bidra med informasjon. Eksempelvis rapporterer arbeidsgivere om lønn til ansatte og banken rapporterer om penger vi har på konto. Imidlertid har skatterådgivere – som bistår selskaper og personer med ulike skatteråd – ikke plikt om å gi opplysninger om bistanden de gir sine klienter. Lovligheten av et skattearrangement kan være vanskelig og ressurskrevende å avgjøre. Dette kompliseres ytterligere av at grunnlagsdokumenter som kunne bidratt oppklarende i dag beskyttes av advokaters taushetsplikt.

Les hele LOs høringssvar her.

Kontakt