LO sier nei til regjeringens forslag om å påtvinge alle fylker «fritt skolevalg»

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO sier nei til regjeringens forslag om å påtvinge alle fylker «fritt skolevalg»

Regjeringen la i august fram forslag om å innføre såkalt fritt skolevalg i alle fylker. Det ble lagt fram to alternative forslag. LO går mot begge forslagene, og påpeker i høringsnotatet at begge alternativene innebærer at det ikke lenger blir mulig å gjennomføre inntak etter nærskoleprinsippet. Dessuten påpeker LO at "fritt skolevalg" ikke er fritt.

Økonomi og samfunn

De eneste som i praksis vil kunne ha "fritt skolevalg", er de med best karakterer. De med middels karakterer vil ha et begrenset valg, mens de med de laveste karakterene må ta til takke med det de får. Når dette skal praktiseres i stor skala, enten når det gjelder stort elevgrunnlag på lite geografisk område (som i Oslo) eller i store geografiske områder, kan det få særlig negative konsekvenser.

LO er bekymret for en utvikling i videregående opplæring i retning av A, B og C-skoler, der de teoristerke elevene klumper seg i noen skoler, mens de elevene som har lavest grunnskolepoeng, og ofte sviktende motivasjon, klumper seg på andre skoler. Det sier seg selv at det lett blir bedre læringsmiljø på skoler med mange høyt presterende og motiverte elever, enn på "lavstatusskoler". En utvikling mot A, B og C-skoler kan dermed gi selvforsterkende effekter. Stoltenbergutvalgets rapport (NOU 2019:3) viste betydelige og systematiske forskjeller i skoleprestasjoner, både mellom gutter og jenter og avhengig av sosial bakgrunn. Når det nå foreslås tiltak som ytterligere rendyrker prinsippene om karakterbaserte opptak i store områder, kan dette forsterke allerede uheldige effekter av kjønnsforskjeller og sosiale forskjeller i skoleprestasjoner. 

Du kan lese hele høringssvaret her.