Konjukturutsiktene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Pengesedler som ligger strødd på et bord. Foto.
©Keizt Photography - stock.adobe.com

Sterkt behov for et statsbudsjett med fokus på sysselsetting

Den viktigste jobben nå er å få nær 200 000 nordmenn som er arbeidsledige tilbake i jobb.

Økonomi og samfunn

I arbeidsmarkedet har koronakrisen særlig rammet innvandrere, lavutdannede og unge. Det er betydelig risiko for at arbeidsløsheten biter seg fast, og for at utenforskapet og ulikhetene i samfunnet skal øke. 

Skillet mellom dem som har videregående opplæring og dem som ikke har fullført har blitt skarpere.  Da trengs det blant annet en langt mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk med vekt på kompetanseheving; flere arbeidsmarkedstiltak og mer ressurser til NAV. Det trengs også et kraftig løft i kommuneøkonomien, slik at kommunene er sikre på at de får dekket økte utgifter og tapte inntekter på grunn av koronakrisen, og at vi unngår unødvendige kutt i tjenestetilbudet. Offentlig sektor må brukes som motor for å øke aktiviteten i økonomien.

Sammen med en gjennomgang av de økonomiske utsiktene er våre forslag nærmere beskrevet i Samfunnsnotat nr. 4/20 Konjunkturutsiktene.

Kontakt