Hvilken opplæringslov trenger vi for å styre grunnopplæringen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvilken opplæringslov trenger vi for å styre grunnopplæringen?

LO har avgitt høringssvar på en rekke nasjonale utvalgsarbeider som vil danne grunnlag for utvikling av videregående skole. Opplæringsutvalget, ledet av Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov i desember 2019.

Økonomi og samfunn

Kunnskapsdepartementet sender ut høringsnotat med forslag til ny opplæringslov våren 2021. Regjeringen legger fram en lovproposisjon våren 2021 med forslag til enkelte endringer i dagens opplæringslov. Videre tas det sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov for Stortinget våren 2022.

LO vil ha et utdanningssystem under demokratisk kontroll, der utdanningen skal være et offentlig ansvar, gratis og tilgjengelig for alle. Styringen av grunnopplæringen må rettes inn på å oppnå det målet. LO avgir i denne omgang et begrenset høringssvar.

Les LO sitt høringssvar til NOU 2019:23 Ny opplæringslov her!

Kontakt