Høringssvar - Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høringssvar - Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Flernasjonale selskaper har i dag mulighet til å planlegge seg bort fra å betale skatt, og dermed oppnå fordeler som ikke er tilgjengelige for selskaper som ikke har forgreininger til andre land.

Økonomi og samfunn

Dette bidrar til økt ulikhet, svekket konkurranse, svekkete velferdsordninger og setter hele legitimiteten til skattesystemet under press. LO anser dette som en hovedutfordring for det norske skattesystemet, og har over tid arbeidet for en mer offensiv politikk.

To vanlige metoder for å redusere skatteregningen i land som Norge, er å betale store summer i form av renter eller royalty (godtgjørelse for kommersiell utnyttelse av opphavsrett, for eksempel patenter) til selskap i land med lavere beskatning. Slik reduseres overskuddet i Norge, og dermed også skatteregningen. Derfor har Stortinget bedt regjeringen utforme forslag om såkalt kildeskatt på renter og royalty.

Nå har Finansdepartementet – riktignok langt på overtid – sendt dette forslaget til høring. LO støtter forslaget, og mener dette er et viktig skritt i riktig retning for et bedre og mer rettferdig skattesystem. I LOs høringssvar pekes det imidlertid på forbedringspunkter som vil gjøre denne skatten mer effektiv for å stoppe overskuddsflyttingen ut av landet.

Du kan lese hele LOs høringssvar her!

Kontakt