Høring - NOU 2019:25 Rett til å mestre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB scanpix

Høring - NOU 2019:25 Rett til å mestre

Liedutvalget leverte den 17. desember NOUen 2019:25 «Med rett til å mestre», der det foreslås flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse.

Økonomi og samfunn

LO støtter hovedtrekkene i utvalgets forslag. Å utvide dagens rett til fullføring med studie eller yrkesfaglig kompetanse, å tilpasse opplæringstilbudet for dem som trenger mer tid for å gjennomføre, eller trenger faglig tillegg for å tette hull fra grunnskolen, er positivt. Å utvide voksnes rett, slik at det blir lettere å rekvalifisere seg er også framtidsrettet. Høye og økende kompetansekrav i arbeidsliv og samfunn tilsier at vi bør strekke oss langt for at flest mulig får utdanning på minst videregående nivå.

LO har også innvendinger; vi savner bla. en drøfting av sammenhengen mellom frafall, bedriftsopplæringsdelen, og manglende offentlig satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen (der vi ser behov for at hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanningsnivåer vurderes i sammenheng). Vi ser behov for å ha mer oppmerksomhet om ferdigheter som kritisk refleksjon, samtidig som fortrinn med relativt god demokratiforståelse ivaretas og suppleres med styrking av kunnskap om bedriftsdemokrati og læring om det organiserte arbeidslivet.

Les mer om LOs synspunkter i LO sitt høringssvar her!

Kontakt