Nei til mer profitt i helsevesenet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Nei til mer profitt i helsevesenet

LO har sendt høringssvar på regjeringens forslag om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenesteloven.

Økonomi og samfunn

LO er imot en slik lovendring fordi den er kostnadsdrivende for kommunene, den bidrar til en todelt helsetjeneste og den bidrar ikke til økt valgfrihet for innbyggerne. I tillegg vil modellen legge ytterligere til rette for privat profitt i velferden fordi den innebærer fri etablering for private aktører som oppfyller visse minimumskrav. Vi mener også at forslaget er dårlig utredet med hensyn på kommunenes økonomi og juridiske plikter. 

Les hele LOs høringssvar her!

Kontakt