Fagfornyelsen - høring på nye læreplaner for Vg2 og Vg3 yrkesfag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

Fagfornyelsen - høring på nye læreplaner for Vg2 og Vg3 yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har på høring nye læreplaner for Vg2 og Vg3 i fagfornyelsen. Læreplanene innføres gradvis, Vg1 gjelder fra høsten 2020, Vg2 og særløp fra 2021 og Vg3 fra 2022.

Økonomi og samfunn

LO mener partenes faglige innspill til kompetansebehov er viktig for å unngå utdatert eller utydelig kompetanse hos kommende fagarbeidere. Målsetningen med fagfornyelsen for yrkesfagene har blant annet vært å bedre arbeidslivsrelevansen. Partenes faglige bidrag må derfor få avgjørende innflytelse etter retningslinjene som er avklart i trepartssamarbeidet.

LO skriver i vårt høringssvar at det norske arbeidslivet er blitt mer kompetansekrevende samtidig som vi har grupper av unge og voksne med svakere forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Det krever en opplæring som evner å både inkludere og å utvikle fremragende yrkesfaglig kompetanse. Flest mulig må gjennomføre videregående opplæring med en kompetanse som er reelt etterspurt i arbeidslivet. Vi omtaler blant annet behov for å sikre arbeidslivskompetanse, digital kompetanse, kjønnsnøytralitet i læreplanene, innretning på timetall og fordeling av fag og at det sikres tilgjengelig støttemateriell for implementering av de nye læreplanene. Forbundene leverer egne høringer om det lærefaglige innholdet.

Les høringen her!

Kontakt