Ekstremt krevende for offentlig sektor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix - Offentlige tjenester må fungere på sitt beste i den krevende korona-krisen. Økte kutt i staten er en ekstra belastning, sier Mette Nord og Hans-Christian Gabrielsen.   

Ekstremt krevende for offentlig sektor

NAV-ansatte og andre statsansatte går inn i et nytt år med pålegg om å kutte enda mer. Regjeringa har økt de såkalte avbyråkratiseringskuttene fra 0,5 – 0,6 prosent. – Kutt i vår felles velferd.

Økonomi og samfunn

I år øker de såkalte avbyråkratiseringskuttene fra 0,5 – 0,6 prosent. Det vil si at uansett hvor godt ansatte i statlige virksomheter jobber, så får de mindre å rutte med enn året før i sine budsjetter.

365 millioner kroner i økte ostehøvel kutt i staten ble resultatet etter at FrP var inne i budsjettforhandlingene med den borgerlige regjeringen like før jul.

– Dette kommer på toppen av en ny permitteringsbølge. Litt av en takk til statsansatte som har jobbet døgnet rundt for å håndtere pandemien og følgene av den, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Stort press på NAV-ansatte

Internt i NAV har ansatte jobbet svært mye overtid og utsatt ferie for å takle korona-krisen.

Nav-ansatte er utslitt etter å ha jobbet på spreng med dagpenger. NTL er bekymret for at ansatte skal bli syke.

Mette Nord i Fagforbundet peker på at den kommunale delen av NAV i tillegg rammes av en presset kommuneøkonomi på grunn av korona-krisen.

- Økte ABE-kutt akkurat nå er ekstremt krevende. Offentlige tjenester må fungere optimalt i den krevende situasjonen vi er i. Ostehøvel-kuttene fører til dårligere offentlige tjenester, lengre ventetider for folk flest og spesielt de som tar den tøffeste støyten for korona, sier Nord.

Ledighetskrise

LO reagerer kraftig på at kuttene økes midt i ledighetskrisa.

– Det er helt uforståelig at regjeringen kutter i Nav i en tid hvor det er viktigere enn noen gang å få folk tilbake i jobb, sier LO-lederen til Klassekampen.

- Alarmklokkene har kimt lenge, og nå befinner vi oss midt i en pandemi, der staten og de ansatte blir satt på store prøver, sier Gabrielsen.

NAV og andre statlige virksomheter som Folkehelseinstituttet var allerede kuttet ned til beinet gjennom mange år med disse flate, uprioriterte kuttene.

- Denne reformen skapt så mye demotivasjon. Det finnes bedre måter å prioritere på, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen i desember.

Fakta

LOs samfunnspolitiske avdeling har, i samarbeid med NTL Nav, laget en liste på seks områder hvor Nav sliter særlig i koronakrisa. Denne listen er forkortet og forenklet av Klassekampen:

- For få ressurser som følge av ABE-kutt.
Nav-ansatte er utslitt etter å ha jobbet på spreng med dagpenger og fordi bemanningen var lav i utgangspunktet. NTL er bekymret for at ansatte skal bli syke.
- For få arbeidsmarkedstiltak for folk uten jobb. Det er like mange i tiltaksplasser som før koronakrisa.
- Flyttingen av ansatte i Nav til koronarelatert arbeid har ført til mindre forebyggende sykefraværsarbeid på norske arbeidsplasser.
- Den store gruppa unge arbeidsledige er særlig sårbare, og mange av dem er ledige uten å være registrerte. Disse krever en spesielt tett oppfølging fra Nav.
- De eldste arbeidstakernes tilknytning til arbeidslivet kan være truet.

Unge rammes hardt

Unge og deres forhold til arbeidsmarkedet er særlig utsatt som følge av koronasituasjonen. Unge har hatt den høyeste arbeidsløsheten av alle grupper, særlig de med liten formell utdanning.

Det finnes også en skjult arbeidsløshet av ukjent omfang, siden mange ikke registrerer seg som arbeidssøkere når de blir arbeidsløse fordi de ikke har rett til dagpenger.

LO-leder Gabrielsen mener regjeringen bør sette alle kluter til for å sikre at Nav-ansatte kan gjøre jobben sin.

- Vi er i ei krise. Da er de helt ufattelig at man ikke gjør alt man kan for å få folk tilbake i jobb. Det er altoverskyggende viktig, sier Gabrielsen.

Kontakt