Fortsatt behov for å skjerme uføre for virkningen av levealdersjusteringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/Johnér

Fortsatt behov for å skjerme uføre for virkningen av levealdersjusteringen

Pensjonsreformen fra 2011 innebærer blant annet fleksibelt pensjonsuttak fra 62 år, men at pensjonene samtidig reduseres i takt med økt levealder. Det innebærer at man at man må jobbe lengre for samme pensjon som før.

Økonomi og samfunn

Dette er en mulighet uføre ikke har, og pensjonen til uføre ville i så fall falle i takt med den økte levealderen. Hittil har personer født mellom 1944 og 1953 som mottok uføretrygd ved 67 år vært skjermet for deler av levealdersjusteringen. Nå foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at denne skjermingen ikke videreføres.

LO mener dette er svært uheldig. Effekten av levealdersjusteringa vil være sterkere for de årskullene som skal gå av med pensjon i årene som kommer. De uføre kan ikke gjøre noe for å opprettholde pensjonen sin, slik de som er i jobb kan. De uføres pensjoner vil bli redusert år for år. Regjeringen fortsetter med dette sin usosiale politikk for å finansiere de store skattelettelsene til de rikeste.

Du kan lese hele LOs høringssvar her.

Kontakt