Fortsatt behov for å skjerme uføre for virkningen av levealdersjusteringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/Johnér

Fortsatt behov for å skjerme uføre for virkningen av levealdersjusteringen

Pensjonsreformen fra 2011 innebærer blant annet fleksibelt pensjonsuttak fra 62 år, men at pensjonene samtidig reduseres i takt med økt levealder. Det innebærer at man at man må jobbe lengre for samme pensjon som før.

Dette er en mulighet uføre ikke har, og pensjonen til uføre ville i så fall falle i takt med den økte levealderen. Hittil har personer født mellom 1944 og 1953 som mottok uføretrygd ved 67 år vært skjermet for deler av levealdersjusteringen. Nå foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at denne skjermingen ikke videreføres.

LO mener dette er svært uheldig. Effekten av levealdersjusteringa vil være sterkere for de årskullene som skal gå av med pensjon i årene som kommer. De uføre kan ikke gjøre noe for å opprettholde pensjonen sin, slik de som er i jobb kan. De uføres pensjoner vil bli redusert år for år. Regjeringen fortsetter med dette sin usosiale politikk for å finansiere de store skattelettelsene til de rikeste.

Du kan lese hele LOs høringssvar her.

Kontakt