- Uforståelig kutt i permitteringer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy Hessen Følsvik på LO-taket
Da er det uforståelig at regjeringen kutter permitteringsperioden fra 52 til 26 uker, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

- Uforståelig kutt i permitteringer

Regjeringen halverer permitteringsperioden midt i den største ledighetskrisen siden 2. verdenskrig. – Det er helt uforståelig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Økonomi og samfunn

- Vi har 200 000 permitterte og arbeidsledige og Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Da er det uforståelig at regjeringen kutter permitteringsperioden fra 52 til 26 uker, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

- Dette skaper usikkerhet og vil være dramatisk for flere bransjer, som reiseliv, luftfart og sjøfart der mange ikke har sett arbeidsplassen sin på over ett år, legger hun til. 

LOs strakskommentar til revidert nasjonalbudsjett

Trygghet for arbeidsfolk 

Hun håper at venstrepartiene på Stortinget retter opp i forslaget fra regjeringen, og gjør det som er nødvendig for å gi budsjettforslaget en mer sosial profil. 

- Jeg håper bare at dette ikke er en del av et politisk spill for at Frp skal få en budsjettseier i stortinget. Det er i så fall tryggheten til arbeidsfolk de spiller med, sier LO-lederen. 

- Meld deg på LOs nyhetsbrev

Vi må gjenreise Norge 

Det kan ta lang tid å komme tilbake til der vi ville vært uten koronaen, men aktive tiltak og offentlige investeringer vil få oss dit raskere. Det krever en mer aktiv politikk.  

- Det er ikke nok med å gjenåpne Norge. Vi må gjenreise Norge, sier Hessen Følsvik, som mener at regjeringens budsjettforslag ikke er godt nok.  

LO er svært skuffet over at det ikke kommer midler til flere arbeidsmarkedstiltak. Med nær 200 000 arbeidsløse og svært mange langtidsledige er det viktig at NAV har nok ressurser til oppfølging av og til gjennomføring av aktivitets- og kompetansehevende tiltak.  

- LO mener det nå er nødvendig med en kraftig satsing på arbeidsmarkedstiltak. Det tar tid å få i gang gode tiltak, og de må være klare når samfunnet nå åpnes igjen. Derfor må det inn midler nå, og ikke vente til statsbudsjettet til høsten, sier hun. 

Små ambisjoner for kommunene 

Kommunesektoren har vært grunnfjellet i sysselsettingen så langt i pandemien, og har hindret en ytterligere forverring i økonomien. I Revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås ytterligere 1 mrd. kr. til den kommunale kompensasjonsordningen rettet mot lokalt reiseliv og servering.   

- Det er positivt, men vi savner en ambisjon også for sysselsettingen i kommunal sektor, sier LO-lederen. 

- Vi vet at kommunebudsjettene var presset allerede før koronakrisen. Mange kommuner har et stort vedlikeholdsetterslep. Kommunesektoren står i førstelinjen for å møte utfordringene pandemien har gitt. Det er her kompetansehullene etter redusert undervisning skal tettes, det er her unge og andre som har fått sin psykiske og fysiske helse svekket skal ivaretas, legger hun til.

Kontakt