Trist dag for norsk luftfart

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Staten har stilt opp med lånegarantier for luftfarten, men det er åpenbart ikke nok.

Trist dag for norsk luftfart

Oppsigelsene i SAS viser at krisen i luftfarten er dyp. – Nå må regjeringen se om det er mer som kan gjøres for luftfarten.

Luftfart

SAS sier opp 5000 ansatte i Skandinavia, 1300 av dem i Norge.

- Først og fremst er dette trist for de ansatte som mister jobben. De ansatte i SAS har stått på for selskapet gjennom mange år. Dessverre er den krisen som nå har rammet luftfarten så omfattende at det ikke ser ut til å være noen vei utenom, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

LO har krevd en utvidelse av permitteringsordningen til 52 uker. En slik forlengelse kunne ha avhjulpet noe i denne situasjonen.

- Staten har stilt opp med lånegarantier for luftfarten, men det er åpenbart ikke nok. Spørsmålet er om kravene som er stilt i garantiordningene er for strenge for selskapene på det nåværende tidspunktet. Nå må regjeringen se om det kan gjøres mer for luftfarten, sier Hessen Følsvik.

Norge er et langstrakt land og fly er en sentral del av samferdselstilbudet. Det er viktig at staten bidrar til å opprettholde kritisk infrastruktur. Det er avgjørende for at vi skal kunne sikre bosettingsmønster og et levende næringsliv i hele landet.

- Regjeringen må sikre at vi har flyselskaper i Norge også når krisen er over. LO bidrar gjerne med å diskutere løsninger for å sikre norsk luftfart, legger hun til.

Kontakt