Svært tøft for kabinansatte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Linda Reinholdtsen Vi har jobbet hardt for å få overtalt SAS-ledelsen til 3 års fortrinnsrett med dagens lønnstrinn for de som ønsker å komme tilbake når det blir bedre tider, sa Nina Nordheim Pedersen på informasjonsmøtet

Svært tøft for kabinansatte

387 Kabinansatte i SAS sies denne uka opp og går en tøff og usikker tid i møte. For de som ønsker å få jobbene tilbake, har Kabinansattes forening (NKF) fått gjennomslag for 3 års fortrinnsrett med dagens lønnstrinn.

Luftfart

Flybransjen er inne i en dyp krise som ser ut til å vare i flere år. De fleste flyene står på bakken, og de fleste ansatte har vært permitterte siden korona-utbruddet. Denne uka kom den første av hva som ser ut til å bli flere runder med oppsigelser.

- Det er svært dramatisk. Mange av våre gode kolleger mister jobben, og har det svært vanskelig nå. Vi tenker først og frem på dem nå, og har gjort vårt ytterste for å sikre best mulige ordninger for våre medlemmer, sier forbundsleder Nina Nordheim Pedersen i Norsk Kabinforening (NKF).

Informasjonsmøte om veien videre

Bedre mulighet for å få jobbene tilbake, og fortsatt gode forsikringsordninger gjennom LOfavør er noe av det NKF jobber med.

Fredag stilte Nordheim Pedersen på informasjonsmøte i de Norsk kabinforening (NKF) sammen med nestleder i LO og leder i LO Luftfart, Peggy Hessen Følsvik.

De som mister jobbene har fått to muligheter fra SAS-ledelsen.

  • Vanlig oppsigelse med full lønn i oppsigelsestiden
  • Man sier opp selv og får fortrinnsrett til gjeninnsettelse med dagens lønnsbetingelser i 3 år. Med denne avtalen blir oppsigelsestida, det vil si perioden med full lønn, halvert med en minstetid på 1 måned. Det betyr at de som har 3 måneders oppsigelsestid eller mer vil få kortere tid med lønn fra SAS før de går over på dagpenger. Mens de som har 1 måneds oppsigelse, får full lønn i 1 måned.

- Hver enkelt må vurdere ut ifra egen livsituasjon hvilket valg de tar. Vi har jobbet hardt for å få overtalt SAS-ledelsen til 3 års fortrinnsrett med dagens lønnstrinn for de som ønsker å komme tilbake, sier Nordheim Pedersen.

Rett til dagpenger

Dagens Næringsliv har i flere nyhetsartikler denne uka hevdet at de som velger alternativet med 3 års fortrinnsrett, risikerer å tape dagpenger og få en kortere oppsigelsestid enn hva Arbeidsmiljøloven tillater.

- Juristene hos alle parter har vurdert at man ikke mister retten til dagpenger, hvis man har rett til det i utgangspunktet. Og det er selvsagt ikke anledning til å bryte Arbeidsmiljøloven, understreker forbundsleder Nina Nordheim Pedersen.

Peggy Hessen Følsvik synes det var meningsfylt å få være tilstede for de kabinansatte på informasjonsmøtet.

- Jeg har dyp medfølelse for de mange som nå mister jobbene sine. Jeg vil gjerne rose Norsk Kabinforening for at de klarte å få viktige gjennomslag som kan sikre at de som ønsker det får fortrinnsrett for å få jobbene sine tilbake så lenge som i 3 år.

-  Arbeidsmiljøloven sikrer denne retten i kun ett år. NKF har også klart å sikre at man beholder dagens lønnstrinn og ansiennitet ved gjeninntredelse. Det betyr mye. Alternativet kunne vært at de kabinansatte starter på bunn igjen når de får jobben sin tilbake, sier Hessen Følsvik.

- Vi har jobbet hardt for å få overtalt SAS-ledelsen til 3 års fortrinnsrett med dagens lønnstrinn for de som ønsker å komme tilbake når det blir bedre tider, sa Nina Nordheim Pedersen på informasjonsmøtet.

Kontakt