Sosial dumping på kortbanenettet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Linda Reinholdtsen - Denne nye politikken åpner for at statsstøttede ruter flys av selskap som benytter østeuropeiske ansatte med arbeidskontrakter som ikke følger norske lønns- og arbeidsbetingelser, sier Peggy Hessen Følsvik, her på Vigra.

Sosial dumping på kortbanenettet

Et litauisk datterselskap av danske DAT har nå fått kontrakt til å fly Oslo-Florø helt fram til 2024. - Statsstøttet sosial dumping på flyrutene i distriktene, livsnerven i kollektivtilbudet, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Norsk Flygerforbund.

Luftfart

Samferdselsdepartementet bekreftet akkurat at det danske flyselskapet DAT, med sitt litauiske datterselskap, får fortsette å operere Florø-Oslo fram til 2024. Dette skjer til tross for kraftige advarsler fra LO og LO-forbundet Norsk Flygerforbund.

- Det betyr i praksis at staten sponser et flyselskap som driver en norsk flyrute med litauiske lønns- og arbeidsforhold, sier Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund.

Ifølge Norsk Flygerforbund er lønna for de litauiske ansatte 40 til 50 prosent lavere enn for norske ansatte i luftfarten.

- Denne nye politikken åpner for at statsstøttede ruter tilsynelatende opereres av en seriøs aktør, men i praksis flys av et selskap som benytter østeuropeiske ansatte med arbeidskontrakter som ikke følger norske lønns- og arbeidsbetingelser. En slik utviklingen vil kunne presse norske, seriøse aktører som Widerøe, til å opprette baser i utenlandet for å vinne kontraktene, advarer LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Dårligere flytilbud i distriktene

LO mener dette undergraver rettferdig konkurranse og gode og trygge arbeidsplasser, som distriktene er helt avhengig av. I tillegg undergraver muligheten for nye, norske selskaper som ønsker å etablere seg. Det går også utover et godt flytilbud til passasjerer som har disse flyrutene som sitt eneste transporttilbud.  

- Det kan være en trussel mot sikkerheten i lufta når piloter fra andre land skal fly på kysten av Norge, hvor det er fjell, sjø, vind og kulde man ikke får erfaring med på kontinentet i Europa, mener LO. Bildet er tatt over Vesterålen.

- Nå får vi en situasjon hvor vanlige passasjerer som er helt avhengige av kortbanenettet, tror at de flyr med et flyselskap, mens de i realiteten flyr med et annet. Dette svekker et godt flytilbud for folk i distriktene, sier Hessen Følsvik.

- Dessuten kan det være en trussel mot sikkerheten i lufta når piloter fra andre land skal fly på kysten av Norge, hvor det er fjell, sjø, vind og kulde man ikke får erfaring med på kontinentet i Europa. Dersom dette får utvikle seg, vil de reisende svært ofte måtte forholde seg til flybesetninger som ikke snakker norsk, sier Følsvik.

- Det skaper også en uoversiktlig situasjon – for både passasjerer og norske myndigheter. Dette vanskeliggjør også tilsyn og oppfølging - stikk i strid med vedtatt politikk, legger Carlsen til.

LO krever at en ny regjering må få slutt på dette. Det skal ikke inngås noen andre kontrakter på kortbanenettet som åpner for at utenlandske underselskap kan operere i stedet for selskapet som har vunnet anbudet.  

Høyreregjeringen skyver EØS foran seg

Samferdselsdepartementet hevder de må gjøre dette på grunn av EØS. Det er med respekt å melde rent tøv. LOs advokater har i sommer vurdert EØS-regelverket og kommet fram til det motsatte.

- Høyreregjeringen skyver nok en gang EØS avtalen foran seg! Sier LO-lederen.

- Norsk Flygerforbund og LO har en rekke ganger i advart mot Høyre-regjeringens helt nye tolkning av regelverket – fordi den er i strid med etablert praksis av forskriften. Vi fryktet at dette vil bre om seg til større kontrakter på kortbanenettet, og at det vil sette både norske arbeidsplasser og flytilbud i distriktene i stor fare. Nå har vi fått enda et bevis på at regjeringen ikke lytter, sier Carlsen.  

Kontakt