Regjeringen åpner for utflagging av kortbanenettet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tromsø lufthavn: LO luftfart er kritisk til at regjeringen legger til rette for at utenlandske flyselskap kan operere statlige kontrakter i Norge på helt andre lønns- og arbeidsvilkår enn de norske.

Regjeringen åpner for utflagging av kortbanenettet

Et litauisk selskap flyr nå den statsstøttede ruten mellom Florø og Oslo. En ny praksis som åpner for sosial dumping i luftfarten, mener LO som krever at regjeringen snur.

Luftfart

Den borgerlige regjeringen har nå åpnet for at flere operatører kan samarbeide om en og samme statlige FOT-rute.

Rett før sommeren inngikk staten en anbudskontrakt med Danish Air Transport (DAT), hvor selskapet ikke flyr selv, men har leid inn sitt litauiske datterselskap UAB DAT LT for å foreta flygningene.

Åpner for sosial dumping

- Regjeringen har med dette etablert en helt ny praksis som tilrettelegger for sosial dumping, sier Are Tomasgard, leder i LO Luftfart.

Vi ønsker rettferdig konkurranse og gode og trygge arbeidsplasser, som blant annet Troms og Finnmark er helt avhengig av, sier leder i LO luftfart, LO-sekretær Are Tomasgard (t.h) her sammen med Ken Ronny Paulsen (t.v) og Frode Gamst på Vardø flyplass.

LO frykter nå dette vil bre om seg til større kontrakter på kortbanenettet – blant annet i Nord-Norge – og at det vil sette både norske arbeidsplasser og flytilbud i distriktene i fare.

- Regjeringens nye praksis vil kunne få store negative konsekvenser, særlig i områder av landet der flyrutene er en del av kollektivtilbudet, slik som i Finnmark. Dersom dette får utvikle seg, vil de reisende svært ofte måtte forholde seg til flybesetninger som ikke snakker norsk, mener Tomasgard.

LO krever derfor at en ny regjering må få slutt på denne nyetablerte praksisen, og at det ikke inngås noen andre kontrakter på kortbanenettet som åpner for at utenlandske underselskap kan operere i stedet for selskapet som har vunnet anbudet.   

Samferdselsdepartementets jurister mener de selv har tolket regelverket riktig, og statssekretær Anders Tyvand (KrF) avviser at departementet har endret praksis. LOs advokater har i sommer vurdert EØS-regelverket og kommet fram til det motsatte.

- Dette er den største liberaliseringen innen innenriks luftfart vi kan erindre, og det er helt unødvendig. Det er ikke EØS- avtalen som presser frem denne formen for sosial dumping i den innenlandske flytrafikken. Det er det regjeringen fra Høyre, Venstre og KrF som gjør. Det er nesten ikke til å tro! Sier Tomasgard.

Urettferdig konkurranse

- Det er ganske utrolig at regjeringen legger til rette for at utenlandske flyselskap kan operere statlige kontrakter i Norge på helt andre lønns- og arbeidsvilkår enn de norske. Ved å bruke litauisk arbeidskraft på norske anbudsruter, har utenlandske flyselskap sikret seg en langt lavere kostnad på bekostning av andre tilbydere - som tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår til flygende personell som har sitt arbeidssted i Norge, sier Yngve Carlsen, leder i LO-forbundet Norsk Flygerforbund.

- Eksempelvis kan Widerøe måtte etablere et søsterselskap i Litauen og flagge ut store deler av sin virksomhet for ha mulighet til å vinne kontraktene. Dette går utover rettferdig konkurranse og gode og trygge arbeidsplasser, som blant annet Troms og Finnmark er helt avhengig av. Det går også utover et godt flytilbud til passasjerer som har disse flyrutene som sitt eneste transporttilbud, mener Carlsen.  

Kontakt