Norwegian vant i Høyesterett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jørgen Syversen / Norwegian

Norwegian vant i Høyesterett

Flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA fikk i dag medhold i Høyesterett i en sak som dreide seg om selskapets adgang til å overføre ansatte til underselskaper, for så å leie disse inn igjen.

Luftfart

YS-forbundet Parat har ført saken på vegne av Norwegians piloter og kabinansatte. Saken er imidlertid av en så prinsipiell karakter for utviklingen av norsk arbeidsliv at den ikke bare kan sees på som en konflikt mellom pilotenes og kabinansattes fagforeninger og Norwegian. Derfor har LO og Norsk Flygerforbund vært partshjelpere.

– Vi er klart uenige i Høyesteretts vurdering. Vi mente og mener at lovverket gir en beskyttelse mot en slik pulverisering av arbeidsgiveransvaret. Men når Høyesterett har kommet til en annen konklusjon er dette helt klart et politisk spørsmål. Nå må vi få en presisering av arbeidsgiverbegrepet i lovverket, slår LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik fast.

-Det er skuffende at Høyesterett har gitt Norwegian medhold i denne saken. Dommen vil ha store negative konsekvenser for luftfarten og hvordan flyselskap organiserer sin virksomhet. Ved at Norwegian nå får medhold i at det lar seg gjøre å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, risikerer vi at stadig flere arbeidsgivere innenfor andre bransjer kan la seg inspirere til å ta i bruk denne modellen. Det er svært bekymringsfullt, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund,

-Vi vil gi våre kolleger i Norwegian stor honnør for å ha ført denne saken til topps i norsk rettsvesen. Det har vært viktig for å belyse problemstillingen. Nå forventer vi at lovgiver kommer på banen, og tar ansvar for å definere lovverket, sier Carlsen.

Det er advokat Håkon Angell som har representert LO og Norsk Flygerforbund som partshjelper i Høyesterett.

Høyesterettsdommen kommer bare få dager etter at Borgarting lagmannsrett kom fram til at regjeringen har feiltolket Schengens grenseforordning da de åpnet for ansettelse av tredjelandsborgere i større utstrekning enn hva EØS-avtalen krever. LO, Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund fikk da enstemmig medhold i at regjeringen uriktig har lagt til grunn at Norge er tvunget til å åpne for ansettelse av tredjelandsborgere på norske fly.