Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Bjørn Erik Dahl.

Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050

Norsk luftfart skal være verdensledende på klimaløsninger. Det er målsettingen i en fersk rapport fra en samlet norsk luftfartsbransje.

Luftfart

En omstilling til fossilfri luftfart kan skape arbeidsplasser i hele Norge.

- Vi er glade for å være med på å planlegge en klimavennlig luftfart. Vi påvirker politisk, og vi har den industrielle kunnskapen som trengs. Her er det store muligheter, ikke minst for etablering av norske arbeidsplasser, sier Peggy Hessen Følsvik, leder i LO Luftfart.

- Det er viktig at trepartssamarbeidet blir tatt på alvor også innenfor luftfarten. Det er verdifullt for hele klimadugnaden at LO med sin kunnskap og styrke er om bord. Og ikke minst har vi over 950 000 medlemmer som er flypassasjerer og LO er arbeidstakerorganisasjonen med flest medlemmer i bransjen, legger Hessen Følsvik til. 

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik er imponert over kompetansen. Foto: Bjørn Erik Dahl.

Hun er videre imponert over kompetansen i Avinor, og mange av Avinors ansatte er også LO-medlemmer i NTL. 

- Vi er opptatt av at vi skal ha et statlig eid Avinor som med sin ekspertise skal fortsette å være motoren i denne bærekraftige utviklinga, sier lederen i LO Luftfart. 

Men Hessen Følsvik sender også en klar og tydelig melding i retning regjeringen, og også Stortinget: 

- Hvis vi skal ha norsk luftfart som skal bli verdensledende på klimaløsninger, så er det avgjørende at de selskaper vi har i dag, som SAS, Norwegian og Widerøe er der også etter koronakrisen. 

For første gang har altså SAS, Widerøe, Norwegian, Avinor, LO og NHO Luftfart gått sammen om å sette et felles utslippsmål, og et veikart for å nå målet: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Dette innebærer at det på ruteflygninger i og fra Norge i 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff.

– Med dette signaliserer vi en tydelig ambisjon, og vi forplikter oss alle til en rekke endringer de neste tiårene. Men for å få det til, er vi også avhengige av et tett samarbeid med myndighetene, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor. 

Norsk luftfart vil strekke seg langt for å nå målene som er satt, ikke minst i Paris-avtalen. Bransjen investerer i nye energieffektive fly og er pådriver for å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsløsninger. Samtidig fases det inn bærekraftige drivstoff og luftrommet effektiviseres. 

Det legges vekt på at man trenger en betydelig satsing på forskning, utvikling og fungerende markeder for å sikre bærekraftige drivstoff, elektrifiserte fly og utvikling av hydrogenteknologi. 

Kontakt