Naivt om sikkerhet og kvalitet i lufta

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Et lys som skal lyse på rullebanen når et fly skal lande.
Foto: LO/Thomas Brun/NTB Produksjon

Naivt om sikkerhet og kvalitet i lufta

Å tro at utenlandske selskaper kan øke sikkerheten og kompetansen på norske småflyplasser, er like naivt som å tro at utenlandske transportselskap øker kompetansen og sikkerheten på vinterglatte norske veier, skriver Peggy Hessen Følsvik i Fri Fagbevegelse.

Luftfart

I mars neste år skal spanske Saerco skal ta over flytårntjenestene i Ålesund og Kristiansand. Saerco, som driver flytårn i Spania fra før, leverte et vesentlig billigere anbud enn Avinor. De sukret i tillegg pillen med kompetanseløft.
Med denne regjeringa ved roret kommer sannsynligvis flere flytårn rundt
omkring i landet til å få utenlandske aktører inn.

På LOs luftfartskonferanse nylig sa samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) til NRK at det at kontrolltårntjenester snart skal drives av utenlandske selskaper ikke nødvendigvis bidrar til å svekke sikkerheten, men til å øke kompetansen:

«Det vil for eksempel bidra til at vi kan opprettholde en større kompetanse og større trygghetsnivå, også på de minste flyplassene med lite flyvning.»

Dette faller på sin egen urimelighet.

Felles-europeisk minimumskrav

Europeiske selskaper forholder seg til felles-europeiske minimumskrav til sikkerhet som ikke tar høyde for den spesielle norske topografien og klimaet
her.

Konkurranseutsettingen fører dessuten til stor usikkerhet for de som jobber på flyplassene. For selv med virksomhetsoverdragelse, så er lønns- og pensjonsbetingelsene kun fredet fram til neste lønnsoppgjør. Da må flygelederne forhandle med sin nye arbeidsgiver, som må finne penger til å betale ut profitt til sine eiere. Det vet vi av erfaring må hentes fra de ansattes lønninger og pensjoner.

Hvordan dette skal øke trygghetsnivå og kompetanse, slik samferdselsministeren hevder, er en gåte for oss.

Ikke rettferdige konkurransevilkår

Vi har dessuten pekt på at det ikke er rettferdige konkurransevilkår når tårntjenester settes ut på anbud. Avinor har ikke lov til å dumpe prisene på samme måte som private aktører, og har dessuten lovpålagte oppgaver som
konkurrentene ikke har.

For å sitere FrPs eget partiprogram: «Luftfart er all annen kollektivtransport overlegen». Dette gjelder spesielt i Nord-Norge. Driving home for X-mas er ikke akkurat et alternativ for de fleste som bor noen regioner unna. Og i jobbsammenheng må man fly.

Det finnes ikke noe belegg for at kommersialisering og profittkamp på luftfartstjenester fører til bedre tjenester, økt sikkerhet eller styrket kompetanse. Tvert om.

Babcock klarer ikke å levere

Vi ser at svenske Babcock fortsatt ikke klarer å levere en pålitelig luftambulansetjeneste. Det er uakseptabelt, og rammer folk og helsevesen i Finnmark spesielt.

Dessuten er våre lufthavner i hele landet viktige brikker i det norske
totalforsvaret. Med tanke på den tiden vi er i - med skjerpede krave til sikkerhetsklareringer – så er det urovekkende at utenlandske, private aktører kan innta svært strategiske posisjoner innen norsk luftfart. Gjennom de radar- og informasjonssystemene de er avhengige av for å kunne forvalte driften av sine respektive lufthavner, har de i praksis tilgang til «trafikken i hele Norge» - for å ikke snakke om de fleste frekvenser og annen sikkerhetskritisk infrastruktur.

Noen bransjer passer for konkurranse - lufttrafikktjenester er ikke en slik bransje.

Å introdusere eksterne aktører og samtidig tro at det ikke påvirker sikkerheten, er naivt. Like naivt som å tro at polske transportselskap øker kompetansen og sikkerheten på vinterglatte norske veier.

Peggy Hessen Følsvik, leder LO Luftfart og 1. nestleder i LO