LOs luftfartskonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Et fly står parkert på Gardermoen på vinterstid.
Foto: LO/Thomas Brun/NTB Produksjon

Vil økende internasjonal konkurranse og prispress utfordre sikkerheten? 

Sikkerhet i luften er et av mange spennende tema som LO Luftfart setter på dagsorden på luftfartskonferanse 28. november.

Luftfart

Samferdselsminister Jon Georg Dale kommer på konferansen for å svare på hva norske myndigheter gjør for å ivareta sikkerheten i norsk luftfart.

Luftfartsutvalgets arbeid knyttet til sosial dumping og opprettholdelse av robust og sikker luftfart i Norge – står også på dagsorden.

I tillegg blir det fokus på røykdykking og sikkerheten for helikoptertransport.

Konferansen holdes 28. november fra 08.15 – 16.00 på Grand hotell i Oslo.

LO Luftfart er et kompetanse- og samarbeidsorgan for LO-forbund som organiserer ansatte innen luftfarten.  Vi jobber sammen med arbeidsgivere og myndigheter for å bedre forholdene i luftfarten.. Vi jobber for et godt samarbeid i lufta og på bakken!.

Kontakt