Ingen flere helikopterulykker!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Helikopter som tar av .
Årsakene til at innlands helikopter er så risikoutsatt skyldes bl.a. at helikoptertjenester leveres av underleverandører, og med det pulveriseres ansvaret for helikoptersikkerheten.

Ingen flere helikopterulykker!

I gjennomsnitt styrter det årlig to helikoptre innenlands i Norge, og hvert annet år vil helikopterulykker være fatale. Det er de brutale fakta som presenteres i en rapport fra Safetec.

Luftfart

Vi er derfor sterkt uroet over ulykkesstatistikken i innlandssektoren. Sikkerheten kan bedres dersom statlige selskap og kommunale foretak går foran og er ansvarlige innkjøpere. Det offentlige er storinnkjøper av helikoptertjenester, som f.eks. Statkraft og Statnett, men de stiller få krav til helikoptersikkerhet. Vi har derfor foreslått helt konkrete tiltak som vil bedre helikoptersikkerheten. Det er møtt med bekymringsfull laber respons. Nå ber vi regjeringen ta større ansvar for at offentlige innkjøpere stiller strengere sikkerhetskrav.

Bruk av underleverandører

Årsakene til at innlands helikopter er så risikoutsatt skyldes bl.a. at helikoptertjenester leveres av underleverandører, og med det pulveriseres ansvaret for helikoptersikkerheten. Anbudene er også utformet som rammeavtaler, hvor pris er det viktigste kravet.  Når billigste tilbyder vinner er resultatet ofte mangelfulle HMS- og sikkerhetskrav.  

Aktører i innlands helikopter har mye å lære av olje- og offshorenæringen, som gjennom godt partssamarbeid har implementert strenge krav som ivaretar sikkerheten. Norsk offshorenæring er derfor verdensledende på helikoptersikkerhet. 

Går over grenser

Når pris er det drivende gjør det seg bl.a. utslag i at bare én pilot flyr helikopteret, og at de flyr uten simulatortrening og med få hjelpemidler. Ofte må pilotene betale for eget verne- og sikkerhetsutstyr, og det gjøres massive unntak fra arbeidsmiljøloven. En dagligdags helikopteroperasjon er en presisjonsøvelse, og når man stadig går over grenser er risikoen større for fatale ulykker.

Helikopterpiloter og ansatte i kraftindustrien som bygger Norge med infrastruktur for kraft, IKT og vann, og ivaretar viktig beredskap for oss alle har også krav på et sikkert arbeidsmiljø. Regjeringen må derfor sørge for at også norsk innenlands helikopterbransje blir verdens sikreste.  

Av: Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder LO og leder LO Luftfart, Yngve Carlsen, forbundsleder Norsk Flygerforbund og Jan Olav Andersen, forbundsleder EL&IT Forbundet   Innlegget stod på trykk i Dagsavisen 8. juli.

Kontakt