Fornuften har seiret, sier LO og Norsk Flygerforbund. Stortinget snur og gir staten ansvar for regionale flyruter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fronten på et SAS-fly som står parkert ved gate. Foto.

- Fornuften har seiret, sier LO og Norsk Flygerforbund. Stortinget snur og gir staten ansvar for regionale flyruter

Et flertall på Stortinget snur og flytter ansvaret for kjøp av innlands flyruter (FOT-rutene) tilbake til staten. – Vi er svært glade for at stortingsflertallet har lyttet og at fornuften har seiret, sier LO og Norsk Flygerforbund.

Luftfart

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har sikret flertall for at FOT-anbudene tilbakeføres til å være et statlig ansvar.

LO og Norsk Flygerforbund er svært glade for vedtaket, som etter vår mening vil sikre et helhetlig flytilbud.

Portrettfoto av LO-sekretær Are Tomargard.
LO-sekretær Are Tomasgard er glad for at Stortinget endelig snur i saken.

- Vi har hele tiden advart mot å splitte opp ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter. Det fulgte ingen øremerkede penger med, slik at vi kunne risikert at flyruter ble lagt ned fordi fylker ikke hadde råd til å holde dem i drift. FOT-rutene er svært viktige i den nasjonale flyinfrastrukturen. At Stortinget nå snur er derfor svært gledelig, sier Are Tomasgard, LO-sekretær og leder av LO Luftfart.

- Dette er en seier for fornuften. Vi er selvsagt svært glade for at flertallet på Stortinget har lyttet, og nå reverserer vedtaket. I et land hvor vi bor spredt er et godt transporttilbud helt avgjørende for å holde samfunnet og økonomien i gang. FOT-rutene er derfor for viktige til å eksperimentere med, sier Carlsen, og fortsetter:

- I stedet for en unødig fragmentering av luftfartspolitikken får vi nå en nødvendig, mer helhetlig tilnærming til det regionale transporttilbudet, sier han. 

FOT-rutene er anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet. Dette har vært en anbudsprosess styrt av Samferdselsdepartementet, men med innføringen av regionreformen ble det vedtatt å overføre ansvaret for å tildele anbud til de nye regionene. En av utfordringene har imidlertid vært at ingen penger var øremerket FOT-tilbudet.

FOT-rutene er viktige i et helhetlig transportsystem, og LO og Norsk Flygerforbund har lenge fryktet at ulik prioritering da kunne ha ført til at rutene ble nedlagt fordi ikke fylkene hadde hatt råd til å holde dem i drift.

Kontakt