Faktafeil og misvisende påstander om LO og luftfarten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fly på bakken ved gate. Foto.
Torstein Bøe / NTB

Faktafeil og misvisende påstander om LO og luftfarten

DNs Anita Hoemsnes skrev 20.9 en kommentar med overskriften «Er ikke Flyr bra nok for LO?». Overskriften er tendensiøs og misvisende, og mye av innholdet er faktisk feil.

Luftfart

Av: Yngve Carlsen, forbundsleder Norsk Flygerforbund, Elin Roverudseter, forbundsleder Kabinansattes Forbund og Are Tomasgard, leder LO Luftfart. 

“Det nyetablerte flyselskapet Flyr er et selskap med norske eiere som har inngått tariffavtale med sine norske ansatte, og bør derfor (i motsetning til useriøse aktører) tas imot med åpne armer av Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund», skriver DNs kommentator.  Har ikke DN fått med seg at det er nettopp det vi har gjort når vi har inngått tariffavtale med Flyr?  

Og om Flyr har vi bl.a. sagt følgende: «Nyetablerte selskap som Flyr sender gode og positive viktige signaler som tar luftfarten i riktig retning». Og at «vi er glade for at Flyr ønsker å være en aktør som har tro på norske ansatte som man ønsker å ta godt vare på med norske arbeidslivsmodellen i bunnen».  LO-leder Peggy Hessen Følsvik var også tidlig ute og sa at «det er svært positivt at Flyr vil være en seriøs aktør som bygger sin virksomhet på et organisert arbeidsliv med tariffavtale for sine ansatte».

Dette viser at DNs påstand at “omfavnelsen av Flyr «av en eller annen grunn er litt halvlunken» er helt feil.  

Et organisert arbeidsliv basert på den norske modellen og et tillitsfullt samarbeid partssamarbeid er riktig vei å gå. Et slikt verdigrunnlag er et viktig bidrag i retning av en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig luftfart med ansvarlige aktører.  Samtidig gir utviklingen i bransjen grunn til bekymring. Den har altfor lenge vært preget av aktører som utfordrer ansvarligheten i en velfungerende luftfart. 

Det er få land som er så avhengige av et velfungerende luftfartstilbud som Norge, hvor fly er kollektivtilbud for en stor andel av befolkningen. Koronapandemien har synliggjort behovet for kraftfulle virkemidler når myndighetspålagte koronarestriksjoner har gitt næringen svimlende 700 milliarder dollar i tapte inntekter på verdensbasis.

Begrunnelsen for eventuelt statlig eierskap handler da selvsagt ikke om å holde andre aktører utenfor, men å ha to hender på rattet for å opprettholde og sikre samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i et helhetlig transportnettverk.  Enhver norsk regjering må alltid vurdere virkemiddelbruken for å sikre strategiske viktige næringer. Å overlate til markedet alene å rydde opp i dette kan fort bli både dyrt og dårlig.

Det er selvsagt greit å være uenig i syn på statlig eierskap, men DNs forsøk på å redusere dette til en påstått konflikt mellom norsk og dansk fagbevegelse, og å skape et inntrykk av at LO og LOs forbund ikke ønsker andre aktører i markedet, faller på sin egen urimelighet.

Vi vil gjøre det helt klart; alle flyselskap som ønsker å opptre seriøst og sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig ønsker vi velkommen. 

Kontakt