Derfor streiker SAS-pilotene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Et SAS-fly som står klar til avgang
I dag er det mange SAS-piloter som ikke har kontroll på hvor, når og hvor lenge de skal jobbe.

Derfor streiker SAS-pilotene

Natt til fredag ble det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene og SAS. 1409 SAS-piloter i Sverige, Norge og Danmark er tatt ut i streik.  

Luftfart

Vi beklager dette sterkt overfor passasjerene våre. Pilotene har ønsket å komme til enighet, og har strukket seg langt. Men det har dessverre ikke lykkes å finne en løsning.

Streiken kunne vært unngått dersom SAS hadde vist reell vilje til å komme oss i møte. I stedet møter vi en SAS-ledelse som mener at deres ansatte skal godta forringede arbeidsvilkår, uforutsigbar arbeidstid og usikkerhet for egen arbeidsplass. Det blir umulig å akseptere.

Rett før forhandlingsstart valgte SAS overraskende å fjerne alle eksisterende avtaler med pilotene. Vi kan ikke akseptere at SAS som arbeidsgiver ensidig skal diktere alle avtaler med sine ansatte.

I dag er det mange SAS-piloter som ikke har kontroll på hvor, når og hvor lenge de skal jobbe. Dagens turnusordning er uholdbar. I verste fall kan man risikere å jobbe opptil syv helger på rad. Vil du synes det er greit å ikke kunne vite når du kan være sammen med familie og venner?

Pilotene vil:

  • Ha en forutsigbar arbeidstid som muliggjør å planlegge et privatliv – slik at vi vet når, hvor og hvor lenge vi skal jobbe
  • At SAS fortsatt skal være et selskap med faste, direkte ansettelser
  • Å beholde eksisterende samarbeidsavtaler som sikrer retten til en trygg og forutsigbar jobb, og som bidrar til et fortsatt lønnsomt SAS

Vi vil at SAS utvikler selskapet i samarbeid med sine ansatte, slik at vi fortsetter å være et solid og godt skandinavisk selskap som leverer et godt produkt til våre passasjerer.

Vi håper at SAS tar til fornuft og viser reell vilje til å finne en løsning. Vi vil da sette oss tilbake til forhandlingsbordet. 

Støtt pilotstreiken – støtt skandinaviske arbeidsplasser!