Krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Frode Hansen/VG/NTB scanpix

- Krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått

Ekspertgruppen som har vurdert fremtidig drift av luftambulansetjenesten har lagt frem sin rapport. Her slår de fast at det ville vært adgang for Luftambulansetjenestens Helseforetak (LAT HF) å stille som forutsetning i anbudsinnbydelsen at de som jobbet i den operative del av tjenesten skulle få videreført sine arbeidsbetingelser.

Luftfart

- Jeg er glad for at utvalget støtter vårt syn på at det burde vært stilt krav til å ivareta kompetansen og sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved operatørbytte. Det er svært alvorlig at konkurransegrunnlaget fra LAT HF ikke var godt nok gjennomtenkt, og jeg håper at helsemyndighetene nå kan erkjenne det. Dette har ført til at beredskapen ble svekket og at den helhetlige løsningen for tjenesten har blitt både mindre sikker og dyrere. Krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

- Norsk Flygerforbund har pekt på at bestillerkompetansen i LAT HF ikke er god nok, og vi synes derfor det er positivt at utvalget også foreslår å styrke LAT HF, sier Carlsen.
Ekspertgruppen tilråder at dagens anbudsmodell fortsetter, med noen forbedringer som viderefører de ansattes arbeids- og lønnsvilkår. Samtidig sier gruppen at alle driftsmodeller, herunder offentlig og ideell drift, er mulige og kan gi en god drift av tjenesten.

- Norsk Flygerforbund er opptatt av at pasienter over hele landet skal sikres en likeverdig og kvalitativt god luftambulansetjeneste, og at beredskapen og flysikkerheten ivaretas på best mulig måte, sier Carlsen.

- Vi mener at luftambulansetjenesten ikke egner seg for anbud. Det er bra at gruppen foreslår forbedringer som ivaretar kompetanse og sikrer kontinuitet. Vi er likevel undrende til at gruppen konkluderer med at dagens modell skal videreføres med noen forbedringer, samtidig som de sier at alle modeller er mulige og vil gi en god drift av tjenesten. Vi vil nå lese rapporten grundig, og gi våre innspill, sier Carlsen.    

Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til utformingen av anbudet, anskaffelsesprosessen og operatørbyttet, og vi er av den oppfatning at dette må bli gjenstand for en uhildet gjennomgang, avslutter Carlsen.

Kontakt