- Luftambulansetjenester skal ikke på anbud

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Linda Reinholdtsen/LO. - Vi står sammen med de ansatte i ambulansefly og ambulansehelikoptertjenesten om at offentlig drift og operasjon vil sikre best kvalitet på disse livsviktige tjenestene, mener LO Luftfart her med Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Kirkenes.

- Luftambulansetjenester skal ikke på anbud

Man gambler med helseberedskapen med opprivende anbudsrunder på ambulansetjenestene. - Offentlig drift og operasjon vil sikre best kvalitet på disse livsviktige tjenestene, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Luftfart

Følg LO Luftfart på Facebook!

LO Luftfart var nylig i Kirkenes og møtte ansatte i et av Norsk Luftambulanses ambulansehelikopter som har base ved sykehuset i Kirkenes, og ansatte i Babcock, som jobber i ambulansefly.

- Det var svært gode og nyttige møter, sier LO-sekretær Are Tomasgard, leder i LO Luftfart.

De ansatte både i ambulansehelikopteret og ambulanseflyene er enige med LO om at luftambulansetjenesten ikke egner seg for anbudskonkurranser og operatørbytter.

De ansatte er helt tydelige på at de kan yte bedre når de kan fokusere på å fly trygt og hjelpe pasienter, enn når de må bekymre seg for hvem som blir arbeidsgiver etter neste anbud, og hvilke lønns- og arbeidsbetingelser det vil føre til.

- Folk i Finnmark og de ansette kan ikke utsettes for det kaoset og den svekkede beredskapen vi fikk med operatørbyttet på ambulanseflyene, mener Tomasgard.

LO har i en høringsuttalelse til regjeringen i sommer gått inn for offentlig drift av ambulansetjenestene, gjerne sammen med ideelle aktører, som Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som i dag drifter ambulansehelikoptre over hele landet.

Det var Frifagbevegelse som først omtalte saken.

Vi ønsker langsiktighet, kontinuitet og utvikling til det beste for pasienten, de ansatte i luftambulansetjenesten og staten, sier Are Tomasgard (i midten t.h), her på besøk hos tillitsvalgte i Babcock. Til venstre pilot og tillitsvalgt Tor Ivar Dahl Pettersen, Gro Brattli Jamholt og pilot og tillitsvalgt Arnfred Hansen.

- De ideelle har en unik kompetanse, som vi gjerne vil benytte. Men støtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil vi dessuten kunne sikre en kontinuerlig forbedring av tjenesten, noe vi har hatt god erfaring med i de 40 årene Stiftelsen har drevet, sier Erik Hamremoen, spesialrådgiver for luftfart og beredskap i LO.
LO har bedt om at det må utredes hvordan et offentlig-ideelt samarbeid bør være.

- Høyresidens påstand om at konkurranseutsetting gjør det billigere, stemmer ikke. Og som befolkninga i nord smertelig fikk erfare, så ble det verken bedre tilgjengelighet av helsetjenesten eller billigere, da ambulanseflyene fikk ny operatør, sier Tomasgard.

Her kan du lese hele høringssvaret fra LO til Helse- og omsorgsdepartementet.