Derfor er måten vi forhandler lønn på i Norge viktig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Derfor er måten vi forhandler lønn på i Norge viktig

I kjølvannet av pandemien har diskusjonene om hvor vidt frontfagsmodellen har utspilt sin rolle, florert. Opplever du å få kritiske spørsmål fra kollegaer knyttet til hvorfor måten vi forhandler lønn på i Norge er bra for hver enkelt av oss?

Lønnsoppgjøret 2023

Da håper vi du synes disse videoene være kjekke å ha i bakhånd.

Hvorfor forhandler konkurranseutsatt industri alltid først?

Konkurranseutsatt industri omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for høy konkurranse, særlig fra utlandet, og som derfor ikke kan bestemme prisene på produktene sine selv. Dette er grunnen til at det er avgjørende at arbeidstakerne og arbeidsgiverne innenfor industrien, som møter de tøffeste utenlandske konkurrentene, blir enige om hvilken lønnsvekst som er akseptabel for arbeidstakerne uten at norske industribedrifter taper for mye konkurransekraft.

Hvorfor er alle yrkesgrupper tjent med å følge frontfagsmodellen?

Det kan være fristende for enkeltgrupper å kreve høyere lønnsvekst enn andre. Dette ser vi tendenser til i det offentlige ordskiftet nå. Alle kan imidlertid ikke få mer enn andre, for det er den totale verdiskapingen i Norge som legger føringene for den totale lønnsveksten som kan fordeles på alle arbeidsfolk. Får noen gjennomslag for ekstra lønnsvekst må det også bety at andre yrkesgrupper får mindre.

Å gå vekk fra frontfagsmodellen svekker konkurranseevnen til norsk industri og øker lønnsforskjellene i offentlig sektor. For den økonomiske kaka vokser ikke, selv om enkeltgrupper krever å få mer av den. Dersom noen skal få større lønnsvekst enn andre, må noen samtidig få mindre for at regnestykket skal gå opp.

Alle tjener på frontfagsmodellen

Måten vi forhandler lønn på i Norge, kalt frontfagsmodellen, gir oss store gevinster. Denne modellen er selve kjernen i den norske modellen, og bidrar blant annet til at Norge er et land med små forskjeller, et arbeids- og næringsliv med god omstillingsevne, likestilling og høy sysselsettingsgrad. Og forutsetningen for at den norske modellen skal fungere er høy organisasjonsgrad på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

For selv om det kanskje kan høres rart ut, så er frontfagsmodellen en av de viktigste årsakene til at Norge er et av verdens beste land å bo i. Å tukle med frontfagsmodellen er det samme som å tukle med den norske modellen.