Korona: Pålegg om karantene/hjemmekontor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fotografi av Lisa Fotios

Pålegg om hjemmekontor

Spørsmål og svar om hjemmekontor og hjemmekarantene.

LO-advokatene Sist oppdatert:

Spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Vil yrkesskadeforsikringen gjelde om jeg blir skadet på hjemmekontoret?

Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg hjemmekarantene?

Har jeg krav på lønn hvis helsemyndighetene pålegger meg hjemmekarantene?

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Helsemyndighetene har nylig anbefalt at virksomhetene legger til rette for at alle som kan benytte hjemmekontor får anledning til det. Slike midlertidige tiltak må diskuteres med de tillitsvalgte. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansette som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Vil yrkesskadeforsikringen gjelde om jeg blir skadet på hjemmekontoret?

Vi mener: Hvis arbeidstaker arbeider hjemmefra som følge av karantenepålegg fra myndigheter eller instruks fra arbeidsgiver, må det legges til grunn yrkesskadedekning på hjemmekontoret. Det kan da neppe oppstilles krav om særskilt opprettet hjemmekontorløsning.

Begrunnelsen er at arbeidstaker plikter å arbeide hjemmefra i slike tilfeller, i motsetning til situasjonen når arbeidstaker velger dette selv av praktiske grunner. Men øvrige "bedriftsvilkår" om at arbeidstaker er i arbeid og i arbeidstiden gjelder.

Dersom arbeidstaker velger å arbeide hjemmefra som forebyggende tiltak mot smitte, uten pålegg fra myndigheter om karantene eller instruks fra arbeidsgiver, gjelder i utgangspunktet det alminnelige kravet om særskilt opprettet hjemmekontorløsning. Men man kan nok være yrkesskadedekket hvis arbeid fra hjemmekontor er velbegrunnet, for eksempel om det er påvist koronasmitte hos kolleger, hjemmekontor er anbefalt eller tilrådd fra helsemyndigheter, eller man føler seg uvel og mistenker å være smittet. Men alminnelig frykt for smitte holder neppe som begrunnelse. Rettsavgjørelser på dette har vi ikke ennå.

Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg hjemmekarantene?

Ja.

Har jeg krav på lønn hvis helsemyndighetene pålegger meg hjemmekarantene?

Nei, ikke hvis du ikke har inngått en avtale med arbeidsgiver om hjemmekontor. Men du kan ha krav på sykmelding og dermed sykepenger (som arbeidsgiver må betale i arbeidsgiverperioden).

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.