Korona: Pålegg om karantene/hjemmekontor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fotografi av Lisa Fotios

Pålegg om karantene/hjemmekontor eller pålegg om å arbeide på kontoret til tross for smittefare

Spørsmål og svar om hjemmekontor og hjemmekarantene.

LO-advokatene

Spørsmål

Vi hadde mulighet for hjemmekontor frem til forrige fredag (08.05.2020). Men nå mener arbeidsgiver at alle skal tilbake på kontoret. Kan arbeidsgiver kreve det? Vi sitter i landskap og mange må bruke offentlig transport for å komme seg til jobben. 

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Vil yrkesskadeforsikringen gjelde om jeg blir skadet på hjemmekontoret?

Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg hjemmekarantene?

Har jeg krav på lønn hvis helsemyndighetene pålegger meg hjemmekarantene?

Vi hadde mulighet for hjemmekontor frem til forrige fredag (08.05.2020). Men nå mener arbeidsgiver at alle skal tilbake på kontoret. Kan arbeidsgiver kreve det? Vi sitter i landskap og mange må bruke offentlig transport for å komme seg til jobben. 

Det kan ikke gis samme svar for hele Norge. Arbeidsgivere må sjekke hvilke regler som gjelder for kommunen. For Oslo fremgår dette p.t. av forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune. Her fremgår det av § 8, at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Ved vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra legges det blant annet vekt på hvem og hvor mange som til enhver tid må være til stede på arbeidsplassen for å opprettholde nødvendig drift. § 8 inneholder flere regler om vurderingen. Dette betyr at en arbeidsgiver som ikke gjør en slik vurdering, bryter forskriften. Det vil også være brudd på forskriften å kreve at arbeidstakere, der det er praktisk mulig å jobbe hjemmefra, likevel må møte opp på kontoret.
Generell anmodning i forskriften for Oslo: Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i bysamfunnet vårt og deres pårørende.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Helsemyndighetene har nylig anbefalt at virksomhetene legger til rette for at alle som kan benytte hjemmekontor får anledning til det. Slike midlertidige tiltak må diskuteres med de tillitsvalgte. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansette som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Vil yrkesskadeforsikringen gjelde om jeg blir skadet på hjemmekontoret?

Vi mener: Hvis arbeidstaker arbeider hjemmefra som følge av karantenepålegg fra myndigheter eller instruks fra arbeidsgiver, må det legges til grunn yrkesskadedekning på hjemmekontoret. Det kan da neppe oppstilles krav om særskilt opprettet hjemmekontorløsning.

Begrunnelsen er at arbeidstaker plikter å arbeide hjemmefra i slike tilfeller, i motsetning til situasjonen når arbeidstaker velger dette selv av praktiske grunner. Men øvrige "bedriftsvilkår" om at arbeidstaker er i arbeid og i arbeidstiden gjelder.

Dersom arbeidstaker velger å arbeide hjemmefra som forebyggende tiltak mot smitte, uten pålegg fra myndigheter om karantene eller instruks fra arbeidsgiver, gjelder i utgangspunktet det alminnelige kravet om særskilt opprettet hjemmekontorløsning. Men man kan nok være yrkesskadedekket hvis arbeid fra hjemmekontor er velbegrunnet, for eksempel om det er påvist koronasmitte hos kolleger, hjemmekontor er anbefalt eller tilrådd fra helsemyndigheter, eller man føler seg uvel og mistenker å være smittet. Men alminnelig frykt for smitte holder neppe som begrunnelse. Rettsavgjørelser på dette har vi ikke ennå.

Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg hjemmekarantene?

Ja.

Har jeg krav på lønn hvis helsemyndighetene pålegger meg hjemmekarantene?

Nei, ikke hvis du ikke har inngått en avtale med arbeidsgiver om hjemmekontor. Men du kan ha krav på sykmelding og dermed sykepenger (som arbeidsgiver må betale i arbeidsgiverperioden).

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.