Korona og lærlinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lærlinger

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

LO-advokatene Sist oppdatert:

28.03.2020: Vi har ikke registrert at det er innført en ordning for lærlinger p.t.

Stortinget:

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister  lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

(Prop. 53 LS (2019-2020) Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister Forslag nr. 3 – enstemmig vedtatt 16.03.2020)

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.