Korona og utenlandske arbeidstakere i Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Korona og utenlandske arbeidstakere i Norge

Spørsmål og svar om utenlandske arbeidstakere i Norge

LO-advokatene

Pressemeldinger fra Regjeringen

20.03.2020 Regjeringen med stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

21.03.2020 Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

21.03.2020 Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien

Spørsmål

Flere av spørsmålen finnes i de andre artiklene under Spørsmål og svar om koronakrisen - men vil bli sortert her etterhvert. 

Hva om jeg befinner meg i utlandet på permitteringstidspunktet og ikke greier å komme meg tilbake pga stengte grenser eller pålegg om karantene?

Skulle du befinne deg i et annet EØS-land på permitteringstidspunktet og i tillegg være i karantene, kan det søkes om dagpenger via NAVs nettsider. Ved tekniske eller andre feil, bør det sørges for at søknaden i tillegg sendes inn pr mail for å få denne registrert. Eventuelle tilføyelser til og/eller mangler ved søknaden kan håndteres i etterkant. NB NAV har ikke oppgitt egen epostadresse på nettisdene, men NAV har en egen side (logg inn på ditt NAV) som krever pålogging med for eksempel BankID, hvor det kan sendes henvendelser. Det er mange som opplever problemer med å registrere og sende søknader til NAV uten Bank ID. Det er nå utarbeidet rutiner der NAV kan ta imot henvendelser per telefon fra personer som er blitt arbeidsledige eller permitterte og som oppholder seg i utlandet. Se mer om dette her: