Korona: Diverse spørsmål

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Adobe Stock Diverse spørsmål ifm koronakrisen

Diverse spørsmål utenfor hovedkategoriene

Diverse spørsmål utenfor hovedkategoriene

LO-advokatene

Kan Covid-19 godkjennes som yrkesskade/yrkes-sykdom?

Yrkessykdomsdekning er mulig, men kravene til bevis for at coronavirussmitte er påført i arbeidet kan bare unntaksvis oppfylles. Arbeidsulykkesbestemmelsen i yrkesskadelovverket er lite aktuell, men for laboranter, helsepersonell og andre særskilt utsatte kan det etter vårt syn være en viss yrkessykdomsdekning. "Sikkerhetsventilen" i yrkesskadeforsikringsloven kan også gi grunnlag for dekning for personell som er utsatt for særlig smitterisiko.

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.