Korona: Aktivitetskrav i sosiale ytelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Midlertidige endringer i regler for sosiale ytelser

Stortingets vedtak vedrørende aktivitetskrav for sosiale ytelser og varighet av perioder med arbeidsavklaringspenger.

LO-advokatene

Jeg går på avklaringspenger og perioden går ut nå snart, har jeg krav på forlengelse?

Ja, i midlertidig forskrift er det nå fastsatt at stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-12 forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene.

Se Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Er det riktig at det ikke lengre er krav til medvirkning og aktivitet for de som mottar tidsavgrensende sosiale ytelser?

Det stemmer at det nå er mulig å ubetale ytelser fra folketrygen uten hensyn til krav til medvirkning og aktivitet mv. som ikke kan gjennomføres som følge av generelle eller individuelle restriksjoner grunnet covid-19. Det betyr ikke at dette automatisk skjer, men NAV har muligheten til å la være å stille krav til medvirkning og aktivitet.  

Se Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

 

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.