LO-advokatenes årsrapport 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-advokatenes årsrapport 2020

LO-advokatene bistår i alle store og små saker som forbundene sender inn. Her er saks- og økonomitall for 2020!

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Årsrapport i LOs beretning

Hvert år leverer LO-advokatene en rapport om aktiviteten som publiseres i LOs beretning. Vi bistår i alle store og små saker som forbundene sender inn til oss. Noen saker har mer prinsipiell interesse. De viktigste sakene i 2020 er omtalt i LO-advokatenes Facebook-gruppe den 07.01.2020. Her er saks- og økonomitall for 2020:  

Juridiske tvistesaker 

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde LO-advokatene 1273 saker til behandling. I 2020 kom det inn 1249 nye saker fra forbundene. Per årsskiftet 2020/2021 har LO-advokatene 1548 saker under behandling og av disse er 284 rettssaker for domstolene. 

Sakene er per årsskiftet 2020/2021 fordelt slik:

- Kollektivsaker 225 (21 rettssaker), individuelle tvistesaker 1 111 (263 rettssaker), organisasjon/høringssaker 204 og 3 internasjonale saker.   

- Saker som omfatter nedbemanning og flere saksøkere/saksøkte registreres som èn sak, uavhengig av om saken omfatter én eller flere  arbeidstakere.   

Bistand av annen karakter

LO-advokatene mottar en rekke henvendelser og har en vakttelefon som er åpen 5 dager i uka for LOs forbund. Vi mottar også en rekke andre henvendelser som kommer inn via andre kanaler uten at dette registreres som sak. 

I 2020 hadde LO-advokatene stor pågang som følge av pandemien med Covid-19, typisk spørsmål knyttet til permittering, oppsigelser, endring i dagpengereglene mm. Mye av dette ble håndtert via LO- advokatenes Facebook side hvor LO-advokatene ukentlig besvarte mange hundre spørsmål fra medlemmer i gruppa.   

Økonomitall og statistikk i 2020  

Per årsskiftet 2020/2021 har avdelingen 284 saker for domstolene. De fleste saker løses erfaringsmessig før dom. I 2020 resulterte 87 av sakene med dom, 55 av sakene ble vunnet, 2 delvis vunnet (totalt 65%), og 30 saker (ca 35%) ble tapt.

LOs juridiske avdeling hadde i 2020 fem saker for Høyesterett, 3 av sakene ble vunnet.   

I tvistesaker med bistand fra LO-forbundene ble forbundene/medlemmene tilkjent saksomkostninger med totalt 12,2 millioner kroner i 2020. Idømte saksomkostninger var 1,9 mill.  

Ca. 112 millioner kr. i erstatning

Samlet erstatningsutbetaling til medlemmer som har fått bistand fra LO-advokatene utgjorde i 2020 ca. 112 millioner kroner.

I tillegg kommer utbetalinger fra NAV/folketrygden og fremtidige pensjonsutbetalinger.