Uforpliktende strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

Uforpliktende strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen har i dag lagt frem en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning, med fire satsingsområder for videre vekst og kvalitet på fagskolene i Norge.

Kompetanse

- LO mener det er uheldig at denne strategien ikke legges frem for debatt i Stortinget, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. I tidligere saker har flertallet på Stortinget samlet seg om viktige forbedringer som har løftet fagskolene i Norge. Det får de ikke muligheten til nå.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim la frem strategien på Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Flere av hovedpunktene i strategien er tiltak som LO har etterlyst i lang tid. 

- LO er glad for at vi endelig har blitt hørt på flere viktige tiltak for å løfte høyere yrkesfaglig utdanning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Særlig er vi glad for at fagskolene skal få akkreditering, slik at de raskere kan etablere nye studietilbud i tråd med arbeidslivets behov. Vi støtter også forslagene om økt satsing på nettpedagogisk kompetanse og etablering av et senter for høyere yrkesfaglig utdanning.

LO er videre skuffet over at strategien er svært uklar når det gjelder opptrapping av studieplasser og innplassering av fagskoleutdanninger i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Strategien sier heller ingenting om finansiering av fagskoleutdanning og om ansvaret for fagskolene skal overføres til statlige myndigheter, slik tilfellet er for universitetene og høyskolene. LO har lenge kjempet for at staten må overta ansvaret, for å sikre en styrking av fagskolene, sier Trude Tinnlund.

Ingen opptrappingsplan

LO vil vise til at et flertall på Stortinget, med Ap i spissen har blitt enige om en opptrappingsplan for fremtidig vekst i fagskolesektoren. Opptrappingsplanen skulle gå over fem år, med 1000 nye studieplasser hvert år. Denne opptrappingsplanen har ikke blitt fulgt opp av regjeringen, og det står ingenting om opptrapping i den nye strategien.

LO er svært skuffet over at regjeringen ikke vil legge frem en opptrappingsplan for flere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning.

- Det eneste regjeringen sier de vil gjøre er å lage et system for fordeling av nye studieplasser, men de sier altså ingenting om hvor mange studieplasser som bør komme i fremtiden. Dagens regjering vil derfor ikke gi arbeidslivet den kompetansen de trenger for å omstille seg og møte det grønne skiftet, sier Trude Tinnlund.

Utsetter opprykk i utdanningssystemet

Regjeringen utsetter også muligheten for at enkelte fagskoleutdanninger kan plasseres på et høyere nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. I dag er høyere yrkesfaglig utdanning plassert på nivå 5, men vi vet at mange utdanninger sprenger taket og i realiteten ligger på nivå 6 og kanskje høyere, sier Trude Tinnlund.

Regjeringen viser til at de vil avvente en beslutning om innplassering av fagskoleutdanning på et høyere nivå til NOKUT har evaluert ferdig hele kvalifikasjonsrammeverket. Det vil tidligst skje i 2023, og vi kan derfor risikere å vente i flere år før fagskolene får sin rettmessige plass i utdanningssystemet. I mellomtiden må altså studentene og arbeidslivet leve med at kompetansenivået blir skrevet ned for å passe inn i nivå 5 boksen. LO mener dette er en svært defensiv strategi, og setter sin lit til at en rødgrønn regjering vil ta initiativ til en langt raskere innplassering, avslutter Trude Tinnlund. 

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no