Takk for en vellykket hybrid utdanningskonferanse 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB scanpix

Takk for en vellykket hybrid utdanningskonferanse 2021!

Vi har over flere dager tatt opp mange utdannings- og kompetansepolitiske temaer, hatt interessante diskusjoner både på Sørmarka og gjennom digital deltakelse.

Kompetanse

Du kan fortsatt se arrangementet på LOs konferanseplattform hvis du melder deg på her.

Det har vært mye diskusjon om ulikhet i valgkampen. Det har først og fremst vært søkelys på økonomisk ulikhet og mindre på ulikhet i utdanning og kompetanse. Det til tross for at foreldres utdanning fortsatt mye å si for hva barn velger av utdanning, og utdannings- og kompetansepolitikken har blitt en viktigere nøkkel for å gi folk likere livssjanser.

Spiller fellesskolen rollen i å motvirke ulikhet godt nok? Representerer skolesegregering en trussel? Hvilken funksjon har yrkesfagene i å få til et mer utjevnende utdannings- og kompetansesystem? Hvor like muligheter har vi til høyere utdanning? Disse og flere problemstillinger er hva vi inviterer til å diskutere på årets utdanningskonferanse.

I det digitale programmet kan du følge webinarer og strømming:

  • Klarer utdanningssystemet å tilby medlemmene rett digital kompetanse? 
  • Hvordan utdanner vi tusenvis av fagarbeidere til det grønne skiftet?

Vi strømmer fra konferansen på som ble holdt på Sørmarka 11. november og 12. november.