Velkommen til klimadugnad! Kickoff og frokostmøte 3. februar.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjon: www.arbeidslivetsklimauke.no

Velkommen til klimadugnad! Kickoff og frokostmøte 3. februar.

Trepartssamarbeidet er nøkkelen for å få norske arbeidsplasser med på en grønn omstilling. Gjennom tiltak på den enkelte arbeidsplass kan arbeidslivet bidra til betydelige utslippskutt.

Klima og miljø

LO har gått sammen med NHO, LO, Virke, Unio, Akademikerne, KS, Spekter og YS om å ta et ansvar for at Norge når sine klimamål.

Arbeidslivets klimauke (3. - 9. februar) er et samarbeid mellom alle hovedorganisasjonene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. LO og de andre organisasjonene, har gått sammen om å ta et ansvar for at Norge når sine klimamål.

Frokostmøte 3. februar

På dette frokostmøtet vil en fersk undersøkelse presenteres, om holdninger og handlinger til klimatiltak på arbeidsplassen. Vi har invitert gjester som skal fortelle om hvordan de jobber med klima på sin arbeidsplass. I tillegg stiller vi viktige spørsmål: Er måten partene i arbeidslivet samarbeider rustet for å løse klimautfordringer? Hva er vi uenige i?

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltar i debatten.

Frokostmøtet arrangeres på Kulturhuset, mandag 3. februar, kl. 08.30-10.00.

Mer om frokostmøtet! 

Arbeidslivets klimauke

I løpet av uke 6 (3. – 9. februar) ønsker vi å sette fokus på klima- og miljøvennlige tiltak som kan og bør gjøres på arbeidsplassen, og vi vil inspirere alle til å snakke om klima på jobb.

På kampanjens nettsider finner du forslag til tiltak din virksomhet kan gjennomføre. Vi ønsker å gjøre det lett for din virksomhet å bli mer klimavennlig. Her finner du både inspirasjon og konkrete tips som kan hjelpe virksomheter i gang med klimadugnaden.

Nettside: Arbeidslivets Klimauke

Partene i norsk arbeidsliv ønsker å:

  • Skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre klimatiltak.
  • Øke engasjementet på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
  • Øke kunnskapen og kompetansen i arbeidslivet, slik at ledere og arbeidstakere er bedre rustet til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak på egen arbeidsplass og styrke grønn verdiskaping.
  • Styrke trepartssamarbeidet om klima og miljø.

LOs klimakonferanse

I forbindelse med Arbeidslivets Klimauke, arrangerer LO en klimakonferanse. Temaet for konferansen er «grønn og rettferdig omstilling – hva og hvordan?», og medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i LO og LO-forbund er invitert.

Les mer om konferansen her!