Tysk-nordisk klimainitiativ

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
CANVA

Tysk-nordisk fagbevegelse går sammen for en rettferdig klimapolitikk

En rettferdig omstilling mot en karbon-nøytral fremtid er blant de mest presserende miljømessige, sosiale og økonomiske spørsmålene i vår tid.

Klima og miljø

Det er grunnen til at 14 fagforbund fra Tyskland, Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge har gått sammen i et felles klimaprosjekt.

17. mars lanseres prosjektet «Veien mot et karbonfritt samfunn – et tysk-nordisk faglig samarbeid for rettferdig omstilling.

Du kan ta del i  lanseringen på et nettmøte 17. mars kl. 09.45 til 11.15.

Du kan lese mer om seminaret og melde deg på phos Nordens Faglige Samorganisasjon.

Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) er en sammenslutning av faglige organisasjoner i de nordiske landene.  NFS har 15 medlemsorganisasjoner med tilsammen 8,5 millioner medlemmer.  I Norge er LO, UNIO og YS medlemmer av organisasjonen.

Kontakt