Snakk om klima på jobben

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO (Trygve Indrelid, NTB produksjon)

Det koster lite, men betyr mye å bli klimabevisst på arbeidsplassen

- Det koster lite, men betyr mye å bli klimabevisst på arbeidsplassen, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i ett innlegg i FriFagbevegelse 6. februar.

Klima og miljø

Klimaet er vår tids store utfordring, og noe av løsningen på den ligger i arbeidslivet. Der kan vi alle bidra. Denne uken er det Arbeidslivets klimauke, hvor målet er å få folk til å snakke om klima på jobben og hvilke tiltak man kan sette i verk på sin arbeidsplass.

I fjor var det mer enn 580.000 forskjellige arbeidsplasser i Norge med over 2,8 millioner arbeidstakere. Det alt fra små kafeer, kiosker og butikker, til store høyskoler, sykehjem og industribedrifter. Mange av disse er flinke til å drive med sine egne klimatiltak, og de som ikke gjør det har muligheten til å sette i gang. Det er ikke for sent.

Jeg husker fra min egen tid i industrien. Klimagasser var ikke et stort tema da, på slutten av 1980-tallet, men miljø var i fokus og vi var fullstendig klar over at det var utslipp fra fabrikken på Tofte. Vi diskuterte og kjente til arbeidet med å redusere utslippene. Toftelukta var et begrep, og alle som tok danskebåten forbi Drøbaksundet fikk kjenne på den.

Sett klima på dagsorden

Denne uken oppfordrer Arbeidslivets parter, LO, Unio, YS, Akademikerne, NHO, Virke og KS alle ansatte, tillitsvalgte og ledere til å samarbeide om klimatiltak på sin arbeidsplass. Det kan være alt fra å spare på strømmen til å kjøpe flere miljømerkede produkter eller bli litt flinkere til å sortere søpla.

I oktober i fjor la FNs klimapanel fram en rapport som viser at det haster mer å kutte utslipp. Med Arbeidslivets klimauke vil vi bidra til å skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre utslippskutt.

Klima og miljøtiltak blir stadig viktere

I en undersøkelse Norstat har utfordt på vegne av Fjordkraft svarer ledere i små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor, at klima- og miljøtiltak har blitt et viktigere tema på norske arbeidsplasser siste året. 60 prosent av de spurte svarte at de ofte eller av og til diskuterer dette med de ansatte. – Det er en økning på 7 % fra forrige undersøkelse. Vi ønsker at enda flere arbeidsplasser har klima på dagsorden. Rundt lunsjbordet og i møter mellom ansatte og arbeidsgivere.

Vi vet at små- og mellomstore virksomheter har en enorm påvirkning på Norges klimagassutslipp, og potensialet for klima- og miljøtiltak er stort. Ved å gjennomføre en «klimauke» ute på arbeidsplassene ønsker vi å gjøre det lettere for virksomheter å gjøre klimaengasjement om til konkrete tiltak.

Helt siden den første hovedavtalen mellom LO og NHO ble signert i 1935, har samarbeid stått i sentrum for omstillinger i norske bedrifter. Det er en av styrkene i norsk arbeidsliv. Vi oppfordrer alle til å sette klima på dagsorden, og at ansatte, tillitsvalgte og ledere samarbeider om å finne gode tiltak på sin arbeidsplass.

Av Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

Kontakt