Sammen for en offensiv og rettferdig klimapolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sammen for en offensiv og rettferdig klimapolitikk

Den nordiske arbeiderbevegelsen vil gå i spissen for en offensiv klimapolitikk for et rettferdig, grønt samfunn.

Klima og miljø

Kronikken ble publsiert på Aftenposten Debatt 28. januar 2020

Det er alvor nå. Arktis smelter, skogbranner og oversvømmelser blir vanligere, tørke og sult driver folk på flukt.

Det skjer i vår tid, mens nettopp vi har ansvar som enkeltmennesker og samfunn.

Offensiv klimapolitikk

Den nordiske arbeiderbevegelsen vil gå i spissen for en offensiv klimapolitikk for et rettferdig, grønt samfunn.

Skal vi komme i mål, kreves bred folkelig støtte i alle nordiske land. Da må politikken være rettferdig. Ingen annen vei er mulig. Det vil være fullstendig uakseptabelt dersom det er de med minst penger som må betale mest for en grønn og trygg fremtid.

Vi vil bruke resepten i den nordiske modellen: Samarbeid mellom politikken, fagbevegelsen og arbeidsgiverne, nasjonalt og lokalt. Politikerne har det overordnede ansvaret. Fagbevegelsen er en viktig medspiller om næringslivet skal lykkes med å redusere sine CO2-utslipp og industriens slitasje på miljøet.

Produksjon og forbruk av energi må bli grønnere. I alt dette ligger også store muligheter for teknologiske nyvinninger, eksport og nye arbeidsplasser.

Norden skal gå foran

Alle må regne med å bli påvirket, fra og med nå. Det er nødvendig å forandre hvordan vi lever, bor og forflytter oss. Klima- og miljøutfordringene er knyttet tett sammen. På miljøområdet må vi sikre naturmangfoldet og hav- og vannmiljøene, vi må bremse plastforbruket og matsvinnet – og mye annet. Vi må tenke nytt, hver og en av oss.

Norden skal gå foran. Vi skal gjøre alt som er mulig for å få gjennomført ambisiøse klimamål i EU og FN.

Vi har styrken og viljen. Norden skal bli en grønn foregangsregion. Den nordiske arbeiderbevegelsen, både de sosialdemokratiske partier og fagbevegelsen, vil sammen finne løsningene for en rettferdig klimapolitikk.

De følgende står bak innlegget:

  • Mette Frederiksen, partiformann Socialdemokratiet
  • Lizette Risgaard, formann Fagbevægelsens Hovedorganisation Danmark
  • Stefan Löfven, partileder Socialdemokraterna Sverige
  • Karl-Petter Thorwaldsson, leder LO Sverige
  • Antti Rinne, partileder Finlands Socialdemokratiska Parti
  • Jarkko Eloranta, leder Finlands Fackförbunds Centralorganisation
  • Logi Einarsson, partileder Samfylkingin Island
  • Jonas Gahr Støre, partileder Arbeiderpartiet
  • Hans-Christian Gabrielsen, leder LO Norge