Samarbeid gir endringskraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En fullsatt sal lytter til ordstyrer som introduserer LOs Are Tomasgard

Samarbeid gir endringskraft

- Vi er opptatt av at de nødvendige endringene vi skal gjennom for et klimavennlig samfunn, de må være rettferdige. Det betyr at de som står midt i omstillingene må være med på hele prosessen – fra planleggingen til gjennomføringen.

Klima og miljø

Det slår LO-sekretær Are Tomasgard fast samme dag som Miljøledelsekonferansen 2019 arrangeres i Oslo.

Sosial dialog og medvirkning

- Omstilling må skje gjennom sosial dialog og medvirkning. I en rettferdig omstilling er det helt sentralt at folk skal vite at det er en trygg jobb der framme – på den andre siden av omstillingen.

Denne tryggheten er forankret i det samarbeidet arbeidslivets parter har i Norge, den norske modellen.

Les mer om den norske modellen her!

Det viktige samarbeidet

- Den norske modellen gjør at vi bygger fellesskap og forståelse, og ikke minst at vi respekterer hverandres utgangspunkt og behov.

- Når alle kan delta, og opplever at de blir tatt på alvor, da kommer de gode løsningene.

Store muligheter i sirkulærøkonomien

På konferansen ble LOs Are Tomasgard og Virkes Ivar Kristensen utfordret på flere spørsmål om hvorfor samarbeid i arbeidslivet er viktig for en mer klimavennlig framtid. På spørsmålet om hva sirkulær økonomi betyr for LO, er Tomasgard klar:

- Sirkulær økonomi handler om mye mer enn resirkulering og avfallshåndtering. Det handler om store deler av verdikjeden, fra design som sikrer produktets levetid og reparasjonsmuligheter, til å tilby tjenester, oppgradering, gjenbruk og resirkulering og å skape nye ting av brukte ressurser.

I sirkulærøkonomien ligger store muligheter for lønnsomhet, arbeidsplasser og økt produktivitet i arbeidslivet.

Ikke færre jobber, men andre oppgaver

At en omstilling til lavutslippssamfunnet betyr færre arbeidsplasser, er ikke LOs Tomasgard enig i.

- En omstilling betyr ikke nødvendigvis færre arbeidsplasser, men det kan bety andre arbeidsoppgaver. Da er det viktig at omstillingen skjer i dialog, samarbeid og medvirkning for de ansatte i tråd med den norske samarbeidsmodellen.

Miljøledelseseskonferansen 2019 er samarbeidspartner av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Dette arrangementet er i regi av Miljøfyrtårn, Standard Norge, Virke, Oslo kommune, LO og Simpli, men er også en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. På miljohovedstaden.no kan du lese mer om andre arrangementer i miljøhovedstadsåret.