Rapport: - Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en smilende Are Tomasgaard i LOs ledelse

Rapport: - Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt?

Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å finansiere merkostnader ved bruk av CCS, og hvordan kan de bidra til utvikling av markeder for lavkarbonprodukter?

Klima og miljø

Dette har Multiconsult sett nærmere på i en utredning som lanseres i dag.

For å nå langsiktige, globale klimamål blir karbonfangst og -lagring (CCS) en nødvendig teknologisk løsning både innen energisektoren og prosessindustrien.

Realisering av en fullskala verdikjede for CCS i Norge, med CO2-fangst ved industrianleggene på Klemetsrud og i Brevik, og med transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, er viktig for framtidig utvikling av CCS i Europa.

Les hele rapporten her!

 - LO mener det er ekstremt viktig å dele kunnskap om CCS, og å disktuere hvordan vi kan bygge og gå den veien framover. Derfor er jeg glad for at vi nå skal få mer kunnskap om nok en viktig side av Norges CCS-eventyr, sa Are Tomasgard i LOs ledelse under lanseringen av rapporten.

- Rapporten viser at en stor satsing på CCS vil kunne styrke konkurransekraften til mellom 80.000 og 90.000 eksisterende arbeidsplasser i Norge i dag, og bidra til å skape mellom 30.000 og 40.000 nye arbeidsplasser i Norge frem mot 2050, la han til.

Multiconsults rapport gjennomgår ulike virkemidler som kan tas i bruk i Norge for å finansiere merkostnadene ved bruk av CCS og utløse investeringer i nye CCS-anlegg. Grunnlaget for rapporten er en antakelse om at staten ikke vil komme til å fullfinansiere fremtidige investeringer i CCS gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, utover de første anleggene.

Multiconsult har laget rapporten på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi. Rapporten fokuserer på markedene for sement, avfallsforbrenning, fjernvarme og hydrogen.

Disse seks organisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser.

Denne rapporten er en første vurdering av virkemidler som kan egne seg til å fremme markeder for lavkarbonprodukter med CCS. Rapporten er først og fremst en vurdering av enkeltstående virkemidler. Neste steg vil være å vurdere virkemiddelpakker og sektorovergripende virkemidler som samlet kan bidra til å utløse CCS som klimaløsning, samt å se på internasjonale og overnasjonale virkemidler som kan gjøre CCS aktuelt som løsning i et globalt marked.

 

Kontakt