Omstillingen må være rettferdig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Daniel Öberg/Unsplash Den nordiske modellen er nøkkelen til en solidarisk, grønn omstilling. 

Omstillingen må være rettferdig

Voksende ulikhet kan bremse klimaomstillingen. - Det understreker behovet for en rettferdig omstilling, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Klima og miljø

- Vi må sørge for at det ikke er de som har minst, som endre opp med å betale mest for klimaomstillingen. Skal vi lykkes med klimaomstillingen må vi sørge for en bedre omfordeling enn den vi har i dag, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 

Gabrielsen understreker behovet for videreutdanning og omskolering av arbeidstakere for å sikre rett kompetanse og større følelse av eierskap til den grønne omstillingen. 

Tirsdag diskuterte han klima og rettferdig omstilling med lederne fra de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen. Et viktig tema var faren for at ulikhet kan bremse den nødvendige klimaomstillingen. 

Klimarapport 

I en rapport utarbeidet for arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite, Samak, påpekes det at den nordiske modellen er nøkkelen til en solidarisk, grønn omstilling. 

De nordiske velferdssamfunnene skal både være med å skape trygghet og sikre at arbeidsfolk støtter helhjertet opp om klimaomstillingen, og trygg på at det ikke skapes et a-lag og et b-lag med de som vinner og taper på omstillingen. 

Den nordiske modellen innebærer at vi støtter opp om strukturendringer og teknologisk utvikling. Det krever at fagbevegelsen spiller en enda større rolle nasjonalt og lokalt. 

Kompetanse er viktig 

Ved å støtte utviklingen av grønn teknologi, sørger vi ikke bare for å redusere CO2-utslippene, men også å omstille eksisterende jobber og skape nye jobber for de som står i fare for å falle utenfor. 

Gabrielsen understreker behovet for at videreutdanning og omskolering av arbeidstakere prioriteres for å sikre rett kompetanse og større følelse av eierskap til den grønne omstillingen. 

Samak-rapportens forside.

Samak-rapporten omtaler også faren for at omstillingene kan føre til større ulikhet. Den tar utfasing av biler som går på fossilt drivstoff som eksempel. 

Det er en risiko for økt ulikhet, hvis politikken ikke er utformet med hensyn til forskjellene mellom de som bor i sentrale strøk, og de som bor i distriktene. Derfor er det behov for en politikk som er tilpasset forskjellene mellom by og land, men som samtidig når det overordnete målet med å redusere klimagassutslippene. 

Økt ulikhet 

Det er allerede en utfordring at ulikheten har økt de siste tiårene, selv om folk flest har fått bedre råd. Fra 1990 til 2017 ble kjøpekraften til de som har mest doblet, de med middels inntekt økte kjøpekraften med 66 prosent, mens de som har lavest inntekt kun har hatt en vekst på 40 prosent. 

- Arbeiderbevegelsen må ta lærdom av erfaringene fra globaliseringen, hvor gevinsten ved økt integrasjon i den globale økonomien ble ulikt fordelt. Vi kan ikke la dette skje når det kommer til klimaomstillingen, sier Gabrielsen med henvisning til Samak-rapporten. 

Aktiv politikk 

Rapporten understreker også behovet for politisk styring i klimaomstillingen. Markedet løser ikke klimakrisen alene, man må ha en aktiv stat og politikk. 

Det offentlige bør bruke sine muskler i enda større grad til å løse utfordringer man står overfor. Det kan være å bruke avgiftspolitikken mer aktivt, offentlige innkjøp, tilskudd og statsstøtte, statlig eierskap og forbud og påbud, heter det i rapporten. 

Les hele rapporten i pdf her (dansk).