Nye arbeidsplasser i en sirkulær økonomi?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto; Nannapat Pagtong

Nye arbeidsplasser i en sirkulær økonomi?

Hvor mange nye, grønne arbeidsplasser vil en satsing på sirkulær økonomi kunne gi? Dette ønsker LO, Virke og Avfall Norge å få svar på. De ber om prosjektstøtte fra Regjeringen.

Klima og miljø

LO, Virke og Avfall Norge ønsker i samarbeid med Sintef å analysere potensialet for nye arbeidsplasser og mulighetene for næringsutvikling i en sirkulær økonomi. I et brev til Klima- og miljødepartementet ber de om støtte til prosjektet. De mener en slik analyse kan bidra positivt til å gjøre Norge til et foregangsland for utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, slik Regjeringen sier i sin politiske samarbeidsplattform.

Les brevet her

Kontakt